Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Inspectie is papieren tijger

7 december 2009 Door de redactie Geen reacties
De Nationale ombudsman vindt dat de Inspectie voor de gezondheidszorg tekort schiet in de verstandelijk gehandicaptenzorg. In zijn rapport De inspectie voor de gezondheidszorg: een papieren tijger? concludeert hij: 'De Inspectie heeft onvoldoende invulling gegeven aan haar toezichthoudende taak op de kwaliteit van de gezondheidszorg.' Mensen die zich zorgen maken over een familielid in een instelling, vinden ook bij de Inspectie onvoldoende gehoor. De Nationale ombudsman onderzocht klachten van mensen die zich zorgen maken over een verstandelijk gehandicapt familielid in een instelling. Zij hadden zich met hun klachten tot de Inspectie gewend. Het rapport laat zien 'dat de Inspectie naar aanleiding van signalen en klachten van betrokkenen onvoldoende bijdraagt aan de effectieve bescherming van de mensenrechten betreffende gezondheidszorg en een menswaardig bestaan van mensen die vanwege beperkingen in zorginstellingen verblijven.'
Enkele van de onderzochte klachten:
  • Een meervoudig gehandicapte autistische man van rond de 40 woont in een 24-uursvoorziening. Zijn ouders vinden dat de instelling hun zoon te weinig daginvulling en vrijetijdsbesteding biedt. 'Dat is slecht voor hun zoon, want als hij zich verveelt wordt hij somber, opstandig en gaat hij zichzelf soms zelfs beschadigen.'
  • Een man woont met een persoonsgebonden budget bij een intussen beruchte grote zorgaanbieder. Die levert volgens de vader van de cliënt niet de zorg waarop zijn zoon recht heeft. Daarnaast vindt vader kwaliteit en kwantiteit van het personeel tekortschieten.
  • De zus en curator van een bewoner, ook woordvoerster van twee andere cliënten, maakt bezwaar tegen de plannen van de instelling om bewoners gedwongen buiten het instellingsterrein te huisvesten. Volgens haar willen veel mensen, ook haar broer, op het instellingsterrein blijven.
  • Een cliënt is verhuisd naar een nieuw woonproject. Sindsdien schiet de zorg volgens zijn vader 'structureel tekort.' Door gebrek aan personeel en personeelswisselingen ontbreekt stabiliteit en krijgt de cliënt te weinig aandacht en zorg.

De ombudsman vindt de meeste klachten gegrond, dringt aan op een onderzoeksmethode die meer betrouwbare en objectieve informatie oplevert, en plaatst vraagtekens bij vooraf aangekondigde inspecties. De Inspectie zou veel meer gebruik moeten maken van signalen, meldingen en klachten van cliënten en hun verwanten. Wanneer iemand bij de Inspectie een melding doet dat zijn klacht door een zorginstelling niet serieus is behandeld, mag van de Inspectie doortastend optreden worden verwacht. De Nationale ombudsman vindt de taakopvatting van de Inspectie 'op dit punt te beperkt.' Hij wil dat minister Klink van Vws zorgt dat de Inspectie beter omgaat met klachten en signalen van burgers. 'In de praktijk gebeurt er te weinig, de tijger brult een beetje.'

Het rapport is te vinden op http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/grote_onderzoeken/documents/Rapport2009-250.pdf

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!