Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Inspectie eist verbeteringen bij Prader Willi huis

18 mei 2015 Door de redactie Geen reacties

De inspectie voor de Volksgezondheid heeft een kritisch rapport geschreven over de woonvoorziening Prader Willi huis in het Friese Molenend. De inspectie vindt – na een onaangekondigd bezoek in november - dat het huis niet voldoet aan de normen. Daardoor loopt de veilige en verantwoorde ondersteuning aan cliënten gevaar.

Het Prader Willi huis is een pgb-project, dat in 2013 is opgezet door de moeder van een dochter met het Prader Willi-syndroom. Inmiddels wonen er 9 cliënten met het syndroom, en er is een uitbreidingsplan met ruimte voor nog vier personen. De begeleidingsmethode die er wordt toegepast is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld, en berust op orde, rust, regelmaat en reinheid.

Sluiting time outruimte
De inspectie trof tijdens het bezoek veel zaken aan die niet in orde waren, en eist van de bestuurders een aantal verbetermaatregelen.

Als de meest dringende maatregel noemt de inspectie de onmiddellijke sluiting van de time-out-ruimte, die veel te klein is, en waar door gebrek aan ramen geen toezicht kan worden gehouden.

Verder moeten binnen vier weken de regulering van vrijheidsbeperking en de medicatieveiligheid op orde zijn.

Het systeem waarmee begeleiders incidenten melden moet sterk worden verbeterd, evenals de protocollen voor ongelukken, grensoverschrijdend seksueel gedrag, misbruik en huiselijk geweld.

In de ondersteuningsplannen moet een beschrijving komen van de gewenste bejegening van de cliënten, de doelen en afspraken in de behandeling, de inbreng van het multidisciplinaire team, en een risicoinventarisatie.

Vertrouwde medewerkers
Over maatregelen om de begeleiding te verbeteren schrijft de inspectie:

  • Er moeten op het juiste moment voldoende deskundige en vertrouwde medewerkers worden ingezet voor de dagelijkse zorg.
  • Medewerkers moeten aantoonbaar geschoold zijn om aan de ondersteuningsbehoefte van cliënten te kunnen voldoen.
  • De bekwaamheid van medewerkers in voorbehouden en risicovolle handelingen moet met voldoende regelmaat worden getoetst en geregistreerd.
  • De organisatie moet de medewerkers via georganiseerde overlegstructuren zoals teamoverleg en intervisie de gelegenheid bieden om te bespreken welk effect hun bejegening en handelen heeft op de cliënt.
  • Medewerkers moeten toegang hebben tot een kwaliteitssysteem dat onder andere beleidsnota's, protocollen en procedures bevat die niet ouder zijn dan drie jaar.

Zeggenschap
Over de zeggenschap van cliënten

  • De organisatie moet aantoonbaar medezeggenschap van cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers hebben geregeld.
  • De klachtencommissie van de organisatie moet direct toegankelijk zijn voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers.


De inspectie zal op korte termijn opnieuw een (on)aangekondigd bezoek brengen aan Prader Willi Huis te Molenend. Lees het verslag op de www.igz.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!