Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Inspectie eist betere zorg Pergamijn

24 april 2012 Door de redactie Geen reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (Igz) heeft verscherpt toezicht ingesteld op locatie Pepinusbrug van zorginstelling Pergamijn in Echt. De inspectie vindt dat Pergamijn, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, niet genoeg heeft gedaan om de ernstige situatie te verbeteren van vier cliënten die langdurig werden afgezonderd.

In augustus 2011 informeerde Pergamijn de inspectie over een ernstige begeleidingssituatie bij drie cliënten die langdurig werden afgezonderd. Pergamijn wilde dit veranderen en stelde samen met het Centrum voor Consultatie en Expertise (Cce) een veranderteam in. De inspectie controleerde in december of de situatie was verbeterd, maar constateerde dat de cliënten nog steeds een groot deel van de dag opgesloten zaten in hun eigen kamer en nauwelijks contacten en activiteiten hadden.

Vergelijkbare situaties
De Igz bekeek vervolgens of er andere cliënten bij Pergamijn in dezelfde situatie zaten. Eind december meldde Pergamijn een vierde cliënt met een vergelijkbare situatie en 17 cliënten die moeilijk begeleidbaar zijn.


In maart 2012 bezocht de inspectie Pergamijn opnieuw. De leefomstandigheden van de cliënten bleken sinds het bezoek in december nauwelijks verbeterd:

  • cliënten verbleven nog steeds langdurig op hun kamer
  • ondersteuningplannen waren niet op orde
  • wettelijk vertegenwoordigers werden onvoldoende betrokken bij de zorg en
  • er was geen sprake van continuïteit in de ondersteuning door wisselingen in het begeleidingsteam.

Vanwege het onsamenhangende beleid van Pergamijn en het onvoldoende betrekken bij veranderingen had het Cce haar ondersteuning stopgezet.

De inspectie is van oordeel dat Pergamijn voldoende tijd heeft gehad voor verbeteringen maar dat die onvoldoende gerealiseerd zijn. Daarom stelt de Igz verscherpt toezicht in. De IGZ eist dat Pergamijn:

  • de samenwerking met het CCE herstelt
  • structureel voorziet in deskundig personeel
  • haar bestuurlijk toezicht versterkt en
  • maatregelen neemt om de kwaliteit en veiligheid van zorg organisatiebreed te verbeteren.

Pergamijn moet de inspectie maandelijks informeren over de voortgang. De inspectie zal met aangekondigde en onverwachte bezoeken de situatie bij Pergamijn nauwlettend volgen. Het verscherpt toezicht geldt voor drie maanden.

Tij keren
Wil Schmitz, voorzitter raad van bestuur, van Pergamijn: "Verbeteringen moeten op afzienbare termijn worden gerealiseerd. Met name direct betrokken medewerkers en ouders en verwanten van de afdeling die het betreft zullen ondersteund worden om met hun hulp en inzet het tij weer ten goede te keren. Ook de inspectie constateert dat het aan de inzet en betrokkenheid van de cliëntbegeleiders niet ontbreekt."

Download het volledige inspectierapport van locatie Pepinusbrug van zorginstelling Pergamijn 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!