Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Inspectie constateert diverse tekortkomingen bij zorgorganisaties

29 mei 2013 Door de redactie Geen reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft diverse onaangekondigde bezoeken aan zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gebracht. Daarbij constateerde de Inspectie diverse tekortkomingen, onder meer in de kwaliteit van het personeel, ondersteuningsplannen en onderbouwing van vrijheidsbeperkingen.

Zo is volgens het rapport van de Inspectie over zorgorganisatie Leekerweide in Wognum de kwaliteit van de medewerkers niet altijd voldoende en wordt een afzonderingsruimte gebruikt voor prikkelreductie bij cliënten, waarbij de deur op slot gaat. "Deze Bopz-maatregel mag alleen worden ingezet ter voorkoming van direct gevaar voor de cliënt zelf, medecliënten en/of de omgeving. Hiervan lijkt geen sprake te zijn in de besproken situaties," zo schrijft de Inspectie.

Ook instelling Siloah, locatie Beth-San in Moerkapelle voldoet volgens de inspectie niet aan de normen:

  • De besluitvorming voor de toepassing van vrijheidsbeperking vindt niet zorgvuldig plaats.
  • Cliënten en hun vertegenwoordigers worden hierbij onvoldoende actief betrokken.
  • Er ontbreekt ambitie om vrijheidsbeperking actief terug te dringen.
  • De kwaliteit van het ondersteuningsplan laat te wensen over.
  • Het methodisch werken heeft tot nu toe te weinig vorm gekregen.
  • De overgang van een papieren naar een elektronisch cliëntendossier vormt een hoog risico, omdat dit leidt tot ontbrekende of onvolledige informatie.

De uitvoering van ondersteuningsplannen en het toepassen van vrijheidsbeperkingen gebeurt volgens de Inspectie ook niet op de juiste manier bij Sjaloom Zorg, locatie Refugium. Medewerkers kunnen niet aangeven of en hoe preventie en afbouw van vrijheidsbeperkingen plaatsvindt. En doelen in ondersteuningsplannen zijn niet concreet, meetbaar en realistisch, zo staat in het inspectierapport.

Bij zorginstelling Christophorus in Bosch en Duin, sinds een paar jaar gefuseerd met Amerpoort, waren er in het verleden forse problemen. Bij een aantal cliënten was er sprake van forse gedragsproblematiek en medewerkers waren niet voldoende in staat hen passende begeleiding te bieden. De inspectie ziet nu dat er na de fusie met Amerpoort hard is gewerkt aan verbeteringen. "De kwaliteit van de ondersteuningsplannen is vooruit gegaan en het meldingensysteem functioneert goed. Wat betreft de kwaliteit van personeel en organisatie is Christophorus duidelijk op de goede weg, hoewel de kwaliteit van de teams nog broos is."

De inspectierapporten zijn te downloaden via bovenstaande links van de zorgorganisaties.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!