Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Inkomen chronisch zieken en gehandicapten daalt fors

10 september 2013 Door de redactie Geen reacties

Chronisch zieken en gehandicapten gaan er in 2014 circa 400 tot 1900 euro netto per jaar op achteruit. Vooral mensen met hoge zorgkosten en alleenstaanden in instellingen worden het zwaarst getroffen, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform Vg.

Het kabinet gaat in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen, zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af. Hierdoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar. Daarnaast wordt ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft. En tot slot verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de Awbz en Wmo.

Uit het onderzoek van het Nibud blijken de inkomenseffecten groot. Een paar met een bijstandsuitkering gaat er netto 1031 euro op achteruit (-5%). Een alleenstaande met klein pensioen verliest netto 1639 euro (-8,5%). En een alleenstaande in een instelling met een Wajong-uitkering gaat er zelfs 1916 euro netto op achteruit (-13,5%).

Compenseren
Het verdwijnen van de tegemoetkomingen levert een besparing op van 1,3 miljard euro. Gemeenten moeten de inkomensondersteuning over nemen, maar mogen het geld vrij besteden binnen 'het sociale domein'. De Cg-Raad en Platform Vg vrezen dat mensen daardoor mogelijk niet voor hun inkomensverlies worden gecompenseerd en pleiten voor het behoud van een landelijke basistegemoetkoming.

Andere maatregelen die op stapel staan en koopkrachtverlies betekenen voor veel chronisch zieken en gehandicapten is het verdwijnen van de Compensatie eigen risico van 99 euro per jaar en de tegemoetkomingen voor arbeidsongeschiktheid. Ook zullen veel mensen straks zelf voor huishoudelijke hulp moeten gaan betalen.

Lees het Nibud onderzoeksrapport Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten (pdf). Het Nibud-onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Revalidatiefonds.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!