Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg in regeerakkoord

30 oktober 2012 Door de redactie Geen reacties

De Awbz verandert in een nieuwe landelijke voorziening voor de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg vanaf zorgzwaartepakket 5, waar zowel zorg in natura als pgb's deel van uitmaken. Dat staat in het regeerakkoord van de Vvd en de Pvda.

Cg-Raad en Platform Vg zijn bezorgd over de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg en het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Rutte en Samson willen zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Positief punt is dat in het regeerakkoord staat dat Nederland het Vn-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen gaat ratificeren.

Maatwerk
"In de langdurige en welzijnszorg willen we de komende periode een omslag maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders," zo staat in het regeerakkoord, "maar ook naar houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken." Uit de huidige Awbz verdwijnt:

  • Zzp4 (vg) en vergelijkbare pakketten in de gehandicaptenzorg worden per 2016 voor nieuwe cliënten en herindicaties geschrapt (extramuralisering).
  • De extramurale verpleging wordt per 2017 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Ondersteuning, begeleiding en verzorging worden overgeheveld naar de Wmo met zeer ruime beleidsvrijheid, met de volgende fasering:
    - 2014 aanspraak dagbesteding Awbz vervalt.
    - 2014 beperking aanspraak persoonlijke verzorging Awbz;
    - 2015 overheveling van de extramurale zorg naar gemeentelijk domein.

Brancheorganisaties Platform Vg en Cg-raad zijn positief over het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Maar het afschaffen van de Wtcg, de Cer en de belastingaftrek van zorgkosten zijn volgens hen zorgelijk, omdat het bedrag dat gestoken wordt in een gemeentelijke compensatieregeling 'aanzienlijk minder' is dan het bedrag dat in de huidig compensatieregelingen omgaat.

De decentralisatie Jeugdzorg naar gemeenten gaat volgens plan per 1 januari 2015 door. Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014. Hierin wordt de herbeoordeling van jongeren die al een Wajong-uitkering hebben, geschrapt en ook de verlaging van de uitkering voor deze groep.

Bron/Lees meer: Vgn, en Platform Vg en Cg raad. Download hier het complete regeerakkoord.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!