Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

In gesprek met ouders van een zorgintensief kind

30 april 2022 Door de redactie Geen reacties

Coassistenten kindergeneeskunde aan het VUmc in Amsterdam hebben meegedaan aan de pilot Samen zorgen, Samen leren. Ze konden een uur lang in gesprek met ouders van een zorgintensief kind en mochten vragen wat je normaal niet durft te vragen. Het zorgde voor meer begrip voor de ouders en het kind, reflectie en inzicht in wat het gezin allemaal ondergaat.

De pilot is opgezet door Anne de la Croix, universitair docent en zelf ouder van een kind met een meervoudige beperking. Volgens haar zijn ouders een heel interessante groep voor de coassistenten, want door hun enorme zorgtaak thuis zijn ze zelf praktisch zorgprofessional.

Therapeutisch
De pilot vond plaats in drie sessies, gehouden in de laatste maanden van 2021. Steeds ging een groep van 25 studenten in gesprek met 5 ouders. Die konden van tevoren aangeven over welke onderwerpen ze liever niet spraken. Veel coassistenten hadden schroom bij het stellen van vragen, maar ouders bleken bijzonder openhartig en het ook fijn te vinden hun verhaal te vertellen. Het voelde bijna therapeutisch voor een aantal ouders. Dat bleek verhelderend voor de studenten.

Ouders denken dat hun bijdrage echt nut heeft. Een vader zei: “Studenten hebben hierdoor een beter begrip van de complexiteit van het managen van de zorg voor een gehandicapt kind.” Hierdoor zouden ze echt de emotionele impact van een diagnose begrijpen.

Glitter
De la Croix benadrukt dat het om bewustwording gaat. Het is een simpele leervorm, maar door de verhalen, wordt er geleerd. De studenten halen eruit wat ze willen, er blijft altijd wat hangen. De docent ziet het als knutselen met glitter. “Je knutselt, ruimt de glitter op en denkt: het is klaar. Maar weken daarna vind je nog overal glitter.

Het doel is om deze leervorm vast onderdeel te maken binnen het klinisch trainingsonderwijs van de coschap kindergeneeskunde. Ook wordt gedacht aan het maken van een ouderbank, met zo’n 30 tot 40 ouders die een rol kunnen spelen binnen andere onderdelen van het onderwijs. De La Croix wil verder werken aan ouderparticipatie in de opleidingen geneeskunde, pedagogiek en kinderverpleegkunde en heeft hiervoor een NRO-beurs gekregen.

De pilot Samen zorgen, Samen leren kwam tot stand in samenwerking met onderwijskundige Eveline van Dorp, kinderarts Sandra Prins, arts VG Agnies van Eeghen, docent Medische Psychologie Angela Spoor en een groep ouders. Lees meer over de pilot. |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!