Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

iBook over behandeling van autisme bij jongeren

21 juli 2014 Door de redactie Geen reacties

Zorgorganisatie Kentalis heeft een iBook gelanceerd om kinderen met autisme en hun ouders te helpen bij de communicatie. Het boek heet 'Op eigen wijze samen' en is gratis te down loaden. Het iBook staat vol met tekst, foto's, illustraties, interactieve afbeeldingen én filmbeelden. Het brengt de orthocommunicatieve behandeling voor kinderen en jongeren met autisme in beeld.

In zeven hoofdstukken worden ouders, kinderen/jongeren en verwijzers vertrouwd gemaakt met

  • de visie op autisme waarop de behandeling is gebaseerd
  • de manier waarop diagnostiek en behandeling plaatsvinden
  • de doelgroepen waarvoor de behandeling bedoeld is
  • de doelstellingen
  • de specifieke interventies.


Communicatie
Filmbeelden laten zien wat behandelaars doen: hoe kom je letterlijk, in het blikveld van een peuter, hoe leg je een schoolkind of puber uit wat je bedoelt, hoe ontmoet je elkaar?

De orthocommunicatieve behandeling voor kinderen en jongeren met autisme (Ocb-ass) gaat ervan uit dat de bijzondere wijze van waarnemen, informatie verwerken en betekenis verlenen aan de basis ligt van de problemen die kinderen met autisme hebben met taal en communicatie. Kinderen met autisme hebben tijd nodig om een boodschap te 'ontcijferen'. Ze vinden het moeilijk om betekenissen en boodschappen te doorzien die verpakt zitten in klanken of gebaren. Ze hebben bovendien moeite met het denken in samenhang. Afstemming en aanpassing van de communicatie is van groot belang.

Oplossingsgericht
Ocb-ass stimuleert de ontwikkeling van kinderen met autisme en ziet hen als deel van gezin, familie en breder sociaal netwerk. Met een oplossingsgerichte benadering worden de sterke kanten, hulpbronnen en krachten van kind en netwerk aangesproken. En dat werkt, vertelt Walter, 21 jaar: "Ik heb veel geleerd over hoe ik ben en wat ik wil. Het belangrijkste is dat je moet doen waar je zelf achter staat en wat je zelf wilt, en niet wat andere denken dat het beste voor jou is."

Het vergroten van de communicatieve redzaamheid is het belangrijkste doel van Ocb-ass. Communicatieve redzaamheid betekent: ik kan communiceren wat ik wil communiceren met wie ik wil communiceren en hoe ik wil communiceren. Bij communiceren is er altijd sprake van kunnen, willen en wederkerigheid.

Gemaakt met jongeren
Jet Isarin en Karin Brouwers hebben het iBook gemaakt in nauwe samenwerking met kinderen en jongeren uit de behandelgroepen, ouders van de cliëntenraad en medewerkers van Kentalis. Het is te downloaden op de site van Kentalis.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!