Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hulpmiddel om betekenisvolle gesprekken te voeren

25 juli 2023 Redactie Klik Geen reacties

Onlangs zijn op de HAN Campus Nijmegen de gesprekskaarten Waarde van Welzijn gepresenteerd, waarmee je een betekenisvol gesprek kunt voeren, gericht op de wensen en mogelijkheden van de gesprekspartner. De gesprekskaarten zijn gebaseerd op de capabilitybenadering waarin menselijke vrijheid en diversiteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Met de gesprekskaarten Waarde van Welzijn kun je de wensen en mogelijkheden van de gesprekspartner verkennen. De gesprekspartner wordt uitgenodigd om aan te wijzen welke domeinen en thema’s voor zichzelf belangrijk zijn. Daarmee krijgt hij of zij inzicht in:

  • Mogelijkheden (capabilities) die hij of zijn waardevol vindt en de daarmee samenhangende wensen
  • De samenhang tussen de wensen en mogelijkheden
  • Omstandigheden die de wensen en mogelijkheden beïnvloeden.

De inzet van de kaarten kan op velerlei gebieden. Bijvoorbeeld bij persoonlijke ontwikkelgesprekken, bij gesprekken in de context van sociale activering, bij algemene verkenningen van de leefwereld en bij het ophalen van (levens)verhalen.

De gesprekskaarten zijn bruikbaar bij individuele en groepsgesprekken. De makers benadrukken dat gebruik van de kaarten in principe bedoeld is voor professionals en dat het raadzaam is het eerst zelf uit te proberen.

Waarde van Welzijn is voor 25 euro te bestellen, inclusief een handleiding. De gesprekskaarten Waarde van Welzijn zijn in samenwerking ontwikkeld door welzijnsorganisatie Bindkracht10 en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn.  |

Lees meer over de capabilitybenadering in een artikel van Klik over de uitgave ‘De capabilitybenadering in het sociaal domein.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!