Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hulp voor gehandicapte jongeren bij vriendschap sluiten

14 maart 2013 Door de redactie Geen reacties

Jongeren met autisme zijn vaak eenzaam. Om hen te helpen vriendschappen te sluiten, start de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind (Nsgk) het project ‘Focus op vriendschap’. De stichting wil samen met het speciaal onderwijs onderzoeken hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. Bijvoorbeeld met behulp van dialooggesprekken waarin jongeren met autisme bewust worden van het belang en plezier van sociale relaties en hun eigen rol daarin.

Als de aanpak lukt, wil Nsgk het project later uitbreiden naar jongeren met andere handicaps. Kinderen en jongeren met een handicap groeien vaak op in een aparte wereld. Veel ontmoetingsplaatsen zoals speeltuinen of sportclubs zijn voor hen niet toegankelijk. Ook zitten ze meestal op een aparte school, ver van huis. Ze leren daardoor nauwelijks omgaan met niet-gehandicapte leeftijdgenoten. In de gewone wereld staan ze dan ook vaak aan de zijlijn. Uit onderzoek aan de Radboud universiteit Nijmegen blijkt dat 40% van de jongeren met een handicap zich eenzaam voelt. Ook blijkt dat daar iets aan te doen is door jongeren meer vertrouwen te geven in hun eigen vermogen om vriendschappen te sluiten.

Scholen
Scholen spelen een belangrijke rol om dit probleem op te lossen. Een deel van de ouders van deze leerlingen heeft namelijk zelf ook een vorm van autisme. Scholen kunnen thema’s als vriendschap en sociale relaties bespreekbaar maken bij jongeren met een handicap. Zij bieden een veilige plek om daarover te praten en om te oefenen met sociale omgangsvormen. Als scholen daaraan behoefte hebben, biedt Nsgk ze een methode aan in de vorm van een dialooggesprek in de klas.

Dialoog
Een dialooggesprek is de tegenhanger van een debat. Waar het in een debat gaat om elkaar overtuigen, gaat het in een dialoog om luisteren naar elkaars ervaringen en verlangens. Tijdens een dialoog leren leerlingen van elkaars verhalen en van de reacties op hun eigen verhaal. De dialooggesprekken over vriendschap van Nsgk, worden begeleid door een professionele begeleider in samenwerking met de leerkracht.

Een Vso-school voor leerlingen met autisme kan kosteloos een dialoogervaring opdoen. Scholen die verder willen met de dialoog kunnen hun leerkrachten laten trainen in de dialoogmethodiek. Meer informatie is te vinden op www.nsgk.nl/focusopvriendschap 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren