Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hulp bij het versterken van de zeggenschap van cliënten

12 oktober 2022 Door de redactie Geen reacties

Hoe coach en ondersteun je cliëntenraden in de zorg van mensen met een verstandelijke beperking? Wat betekent het recht op vrijheid in de Wet zorg en dwang voor cliënten? En hoe maak je afspraken over de zorg die je nodig hebt, ook als dat onvrijwillige zorg is? Een werkboek, brochure en een geactualiseerd handboek van de stichting Raad op Maat geven hierover duidelijke uitleg.

Het coachen en ondersteunen van cliëntenraden is een vak. Hoe je de raad houvast geeft, bij het vergaderen zelf, maar ook met het contact met de achterban en met het bestuur van de zorgorganisatie is beschreven in het vernieuwde Handboek voor het ondersteunen van cliëntenraden.

Auteur Loes den Dulk van stichting Raad op Maat heeft bij de tweede, herziene druk de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen meegenomen, en die wettelijke plichten uitgewerkt in praktische tips en ook hulpmiddelen die bij het boek zijn te downloaden. Zoals formulieren om de emancipatie van alle cliënten te bevorderen door vragen aan de raad te stellen, of andersom vragen van de raad aan de achterban voor te leggen.

In het handboek krijg je uitgebreide uitleg over de functie van de coach en de functionaris medezeggenschap. Daarnaast is er ook aandacht voor de valkuilen van de coach, zoals meedoen in de discussie of de manager gaan ondersteunen. En tot slot krijg je ook handvaten voor medezeggenschap van mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Het Handboek voor het ondersteunen van cliëntenraden is een uitgave van Meer d>n nu en kost €29,95.

Wet zorg en dwang
Voor cliënten zelf heeft stichting Raad op Maat twee boekjes gemaakt die uitleg geven over de Wet zorg en dwang in de praktijk. In het boekje Het recht op vrijheid en de Wet zorg en dwang (€ 12,95) staat in begrijpelijke taal beschreven wat vrijwillige en onvrijwillige zorg is en wat ernstig nadeel betekent. Ook komen het stappenplan, huisregels en de rol van de cliëntenraad aan bod. Bij het boekje hoort het spel Wegwijs met de vragenset ‘Het recht op vrijheid en de Wet zorg en dwang’.

Wat mag jij bepalen?
Met behulp van het Werkboek Wat Spreken we af? kunnen begeleiders met cliënten afspraken maken over de zorg. De vragen en werkbladen kunnen best confronterend zijn, maar maken door de eenvoud gelijk duidelijk wat een cliënt ervan vindt: cirkelt hij of zij een duimpje omhoog of omlaag aan bij het mogen bepalen van

  • hoeveel je eet en wat je eet
  • hoe laat je ’s avonds thuiskomt
  • wanneer je jouw telefoon gebruikt
  • waaraan je jouw geld uitgeeft
  • wanneer je naar je kamer of naar buiten moet
  • wie er wanneer bij je op bezoek komt

en nog veel meer andere afspraken die al dan niet zijn vastgelegd. Het geeft de cliënt en de begeleider de ruimte om hierover in gesprek te gaan en op te schrijven wat ze hierover afspreken. Ook is er uitleg over de rechten van cliënten. Het werkboek is verkrijgbaar via de website van Raad op Maat, prijs € 19,95.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!