Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hulp bij dilemma’s over onveilige thuissituaties

7 juni 2023 Redactie Klik Geen reacties

Om zorgprofessionals te helpen bij het toepassen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft Augeo Foundation een online gesprekshandreiking ontwikkeld. Aan de hand van animatievideo’s met herkenbare casussen kunnen zorgverleners met elkaar in gesprek gaan en reflecteren op dilemma’s bij (het melden van) onveilige thuissituaties.

Augeo Foundation maakte de gesprekshandreiking als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De digitale handreiking bestaat uit 12 video-casussen, ruim 500 reflectievragen en meer dan 100 verdiepende materialen. Je kunt filteren op sectoren, waaronder de gehandicaptenzorg, en ook een eigen casus inbrengen.

Veel professionals kennen de theorie van de meldcode, maar de praktijk is een ander verhaal. Augeo Foundation kreeg signalen dat mensen bij het toepassen van de stappen allerlei belemmeringen en onduidelijkheden ervaren. De gesprekshandreiking moet helpen om die handelingsverlegenheid weg te nemen.

Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kunnen professionals met hun collega’s, organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op de eigen en elkaars handelen. De gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken.  |

De handreiking ‘In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’ is online beschikbaar via de website van Augeo Foundation.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

klik_podcast_banner_vierkant.jpg