Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hulp bij begeleiden van gehandicapte mensen met dementie

14 juni 2012 Door de redactie Geen reacties

Op het Kennisplein gehandicaptensector zijn drie nieuwe producten ontwikkeld voor begeleiders in de gehandicaptenzorg, bedoeld om cliënten met dementie beter te kunnen begeleiden. Het gaat om een spel voor begeleiders, een brochure voor verwanten en professionele ondersteuners en een zelfbeoordelingslijst voor zorgorganisaties.

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het stellen van de diagnose dementie en het vinden van een passende begeleiding extra ingewikkeld. De communicatie verloopt vaak moeilijk. Ze zijn meestal nog minder dan andere mensen met dementie in staat goed aan te geven hoe ze zich voelen en waarvan ze last hebben. Bovendien: welke symptomen horen bij de beperking en welke bij de dementie?

Spel
Het spel 'Weten, vergeten en ...begeleiden' helpt begeleiders op een aansprekende en laagdrempelige manier omgaan met cliënten met dementie. Het spel biedt kennis en praktische tips en is bedoeld voor:

  • begeleiders van ouder wordende cliënten
  • orthopedagogen, psychologen en andere spelleiders die begeleiders en cliënten ondersteunen in het dementieproces
  • anderen die betrokken zijn bij het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan teams.

Het spel wordt geleverd met een uitgebreide handleiding die door de diversiteit aan onderwerpen en de verwijzingen naar literatuur en producten, ook als naslagwerk kan worden gebruikt.

Het spel is ontwikkeld door Arianne Uijl-Blijenberg van Asvz en uitgebreid getest. De reacties van deelnemers zijn positief. Een aantal reacties: 'Geen moment saai en je komt echt met elkaar in gesprek', 'Door afwisseling met casussen, moet je er dieper in en is het meer praktijkgericht', 'Afwisseling in doen, rollenspel, kennis en verdieping is leuk!', 'Prikkelend; je krijgt veel nieuwe informatie!'. Bestel en download het dementiespel online. Prijs € 86. De losse onderdelen zijn ook gratis te downloaden.

Brochure
De brochure 'Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap' geeft inzicht in dementie in het algemeen en specifiek bij mensen met een verstandelijke handicap. "Er zijn veel overeenkomsten met dementie bij normaal begaafde mensen. Maar er zijn ook verschillen. Deze overeenkomsten en verschillen komen uitgebreid aan bod in de brochure," vertelt Marian Maaskant die de brochure samen met Martin Schuurman heeft geschreven. De informatie is bedoeld als eerste kennismaking met het onderwerp. Voor lezers die al meer weten over dementie is het een geheugensteun en naslagwerk. Download de gratis brochure over dementie op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Doen we het goed?
Met de zelfbeoordelingslijst 'Ondersteuning aan dementerende mensen met een verstandelijke handicap' kunnen begeleiders en managers nagaan in hoeverre hun organisatie voldoet aan de randvoorwaarden voor goede ondersteuning aan dementerende cliënten. "Voldoe je aan alle standaarden op de checklist, dan krijg je code groen en zijn er geen verdere acties nodig. Maar scoor je oranje of rood dan moet je op sommige of op veel punten aan de slag," licht Martin Schuurman toe. De lijst is online in te vullen. De uitkomsten zijn direct inzichtelijk en worden per mail toegestuurd. De ingevulde gegevens worden automatisch en anoniem verwerkt. De zelfbeoordelingslijst is ook te vinden op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!