Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hoge risico's voor bewoners Parkhof Amsterdam

16 mei 2011 Door de redactie Geen reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een verontrust rapport uitgebracht over woon- en logeervoorziening Parkhof in Amsterdam. De inspectie schat de risico's voor de cliënten op veel vlakken hoog in.

Cliënten van zorgvoorziening Parkhof in Amsterdam lopen hoge risico's, constateert de Inspectie voor de gezondheidszorg na een onaangekondigd bezoek. Op Parkhof hebben zich enkele ernstige incidenten voor gedaan, waaronder een groepsverkrachting door enkele bewoners. De incidenten waren voor de inspectie aanleiding om een onaangekondigd bezoek te brengen in de Cordaanvoorziening die woonbegeleiding biedt aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren en ouderen, en logeermogelijkheid aan ernstig meervoudig gehandicapten.

Niet afgestemd
De inspectie zegt in zijn verslag: "Het gebouw wekt niet de indruk dat het is afgestemd op de specifieke behoeften van de mensen die hier wonen. Er is geen sprake van een open relatie naar de omgeving. Binnen maakt het gebouw evenmin een toegankelijke indruk. Er wonen zeer verschillende doelgroepen, die geen zorginhoudelijke relatie met elkaar hebben. Kinderen met een ernstige meervoudige beperking hebben een geheel andere zorgvraag dan jongeren met een licht verstandelijke beperking of ouderen met een matig verstandelijke beperking. Het gevolg is dat teams weinig tot niet met elkaar samen (kunnen) werken, maar ook dat meerdere leidinggevenden, gedragsdeskundigen en twee directies verantwoordelijk zijn voor de zorg."

Geen visie en samenhang
"Het ontbreekt aan een breed gedragen visie, zorginhoudelijke sturing en samenhang. Medewerkers zijn niet in staat of in de gelegenheid om elkaar te ondersteunen of effectief samen te werken. Hierdoor ontstaan grote risico's die elkaar in negatieve zin versterken. Zo komen vooral de continuïteit, de deskundigheid en de veiligheid in gevaar. Het is voor Cordaan een absolute noodzaak om te komen tot een fundamentele en snelle herbezinning op de functie van de locatie Parkhof. Cordaan beseft dat, en heeft eind 2010 een externe commissie een onderzoek laten instellen."

De inspectie heeft in februari de eerste tekenen van herstel al opgemerkt. Alle professionals zijn ervan overtuigd dat het roer om moet. Half mei wordt een plan van aanpak gepresenteerd. De inspectie zal onaangekondigde bezoeken brengen om de uitvoering van het plan van aanpak te volgen, en begin oktober 2011 de kwaliteit van zorg opnieuw beoordelen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!