Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hoeve Boschoord verricht pionierswerk

1 december 2006 Door de redactie Geen reacties
Er is in Nederland één TBS-instelling voor verstandelijk gehandicapten: Hoeve Boschoord, in Drenthe. Volgens de Inspectie voor de gezondheidszorg verrichten de medewerkers hier pionierswerk. In een uitgebreid rapport over TBS-instellingen (waar mensen op last van een rechtbank psychiatrische behandeling krijgen) schrijft de Inspectie over Hoeve Boschoord: ‘Er is zowel bij de leiding als bij de medewerkers sprake van een hoog ambitieniveau waarbij wordt gestreefd naar evidence-based werken en de vertaling van ervaringsgegevens, onderzoeksgegevens en literatuurkennis in actuele, methodische en systematische werkwijzen. Gegeven de aard van de populatie is geen ‘gouden standaard’ voor het eigen werkproces voorhanden. In die zin verricht Hoeve Boschoord pionierswerk.’

Vastliggen
Maar de Inspectie vindt het belangrijk, dat alles op papier vastligt: ‘Gepaard hieraan lijken grote delen van het (be)handelen te berusten op jarenlange praktijk en impliciet beleid dat onvoldoende is verankerd in schriftelijk beleid.’ Daaraan moet Hoeve Boschoord werken.

Toch lijkt de Inspectie niet echt ontevreden over wat de instelling in de praktijk doet: ‘Hoeve Boschoord is een orthopedagogisch en orthopsychiatrisch behandelcentrum met de opdracht om LVG-cliënten met leerstoornissen, risicovol gedrag en bijkomende psychiatrische en/of verslavingsproblematiek te behandelen en te verplegen, en zo een bijdrage te leveren aan de beveiliging van de maatschappij. De missie en visie zijn in een apart document uitgeschreven. De instelling heeft een hoog ambitieniveau en heeft zich ontwikkeld tot een uniek expertisecentrum voor de behandeling en verpleging van voornoemde doelgroep. De instelling heeft bewust gekozen voor een ‘last ressort’-functie en wil als expertisecentrum graag dienstverlenend optreden ten behoeve van de andere TBS-klinieken met specifieke doelgroepen, andere instellingen voor gehandicaptenzorg en SGLVG-afdelingen’ (afdelingen voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten).

Moeilijke cliënten
Hoeve Boschoord heeft uitermate moeilijke cliënten ‘die in het algemeen een proces van desintegratie en verstoting uit maatschappelijke verbanden hebben ondergaan. De veel voorkomende zelfoverschatting heeft nogal eens geleid tot teleurstelling en gevoelens afgewezen te worden. Naast de gevolgen van de verstandelijk handicap in de vorm van gedragsstoornissen, heeft een aantal cliënten ook een psychiatrisch ziektebeeld, verslavingsproblematiek of omgangsproblemen.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!