Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hoe tevreden zijn werknemers in de verstandelijk gehandicaptenzorg?

26 november 2018 Door de redactie Geen reacties

Bij alle methodes en hulpmiddelen die in Klik voorbij komen om mensen met een verstandelijke beperking fijn de dag door te laten komen is er één voorwaarde: een goede relatie met een vertrouwde begeleider. Als je dat weet, dan baart het grote personeelsverloop in de sector des te meer zorgen. Een oorzaak kan zijn dat medewerkers ontevreden zijn over de werkomstandigheden. Kleinschalig onderzoek van Zorg in Actie bevestigt dit: de medewerkerstevredenheid is volgens hen niet altijd zo hoog is als uit de MTO’s blijkt.

Bezorgde zorgverleners van Zorg in Actie deden een peiling onder hun lezers uit de verstandelijk gehandicaptenzorg naar de Medewerkers Tevredenheid-Onderzoeken (MTO). Want uit deze onderzoeken komen vaak mooie cijfers, die volgens hen niet overeenkomen met de geluiden op de werkvloer van

  • (te) hoge werkdruk,
  • de eis om 24/7 inzetbaar te zijn,
  • de angst om je baan te verliezen wanneer je aangeeft wat in jouw ogen anders moet,
  • het niet naleven van de afspraken die gemaakt zijn in de CAO,
  • de dreiging van agressie.


Ze deden een eigen kleinschalig onderzoek waarbij bijna de helft van de 200 respondenten aangaf dat ze zich niet ondersteund voelen door hun leidinggevende en zich niet veilig voelen binnen de organisatie. Ook krijgt maar 14 procent zijn of haar werk af in een dienst en kan slechts 21 procent de zorg die nodig is leveren aan de cliënt.

Opvallend is dat de helft van de respondenten kan of wil niet eerlijk zijn in de medewerkerstevredenheid-onderzoeken door ingeschakelde enquêteurs of de eigen werkgever. Natuurlijk gaat het om een kleine streekproef onder lezers van een actiegroep, toch is vooral het signaal dat mensen een MTO niet eerlijk in durven vullen opvallend.

Volgens de actiegroep is het “tijd voor een definitieve, broodnodige erkenning van de problemen die spelen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. We gaan voor en naast elkaar staan omdat de cijfers aangeven dat het beter moet en kan!”  |


Bekijk op de website van Zorg in Actie de peiling onder hun lezers uit de verstandelijk gehandicaptenzorg naar de Medewerkers Tevredenheid-Onderzoeken

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!