Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hoe kom je aan meer geld dan de Awbz-basisfinanciering?

29 januari 2013 Door de redactie Geen reacties

Zorgaanbieders moeten aan bepaalde eisen voldoen om basisfinanciering te krijgen. Die eisen liggen landelijk vast. Maar er valt extra geld te verdienen. De criteria hiervoor verschillen per zorgkantoor. Zo'n eis is bijvoorbeeld dat in het ondersteuningsplan het sociaal netwerk van de cliënt wordt beschreven, en hoe je het wilt uitbreiden. Vilans heeft de criteria van de verschillende zorgkantoren op een rijtje gezet.

Zorgkantoor Menzis biedt 0,5% bovenop de basisfinanciering als de zorgorganisatie via het ondersteuningsplan actief werkt aan het verbeteren van de positie van de cliënt. Een onafhankelijke partij moet de systematiek beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

  • het zorgplan verwoordt de wensen en behoeften van de klant in voor hem begrijpelijke taal
  • de klant kan hulp krijgen bij het formuleren van zijn wensen en behoeften
  • de afspraken in het zorgplan moeten worden nagekomen
  • de klant is eigenaar van zijn eigen zorgplan.

Zelfredzaamheid
Zorgkantoor Zorg & Zekerheid wil meer aandacht voor zelf- en samenredzaamheid. In 3 geanonimiseerde plannen (in samenspraak met cliënt en/of vertegenwoordiger) moet duidelijk worden:

  • aan welke doelen de cliënt wil werken bij het behoud van zelf- en samenredzaamheid
  • welke begeleiding hij krijgt bij zijn centrale rol in het behoud van zelf- en samenredzaamheid
  • welke personen uit het netwerk hem daarbij ondersteunen
  • wanneer de evaluatie heeft plaatsgevonden en of de doelen zijn bereikt
  • wie uit het netwerk wat doet en wanneer.

Een tweede eis gaat over de woonkwaliteit en de beleving van de woonomgeving. De zorgaanbieder moet drie geanonimiseerde evaluaties van een ondersteuningsplan meesturen waaruit blijkt dat dit is besproken en dat er vervolg aan is gegeven.

Op de website van Vilans lees je wat een zorgorganisatie moet doen om voor een cliënt extra geld binnen te halen via zorgkantoren Agis, Achmea, Dwon/Nwn, Friesland Zorgverzekeraar, en Midden IJssel. Ook vind je daar welke eisen zorgkantoren stellen aan ondersteuningsplannen, zodat ze passen bij de eisen van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!