Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hoe kinderen met autisme hun emoties de baas worden

15 januari 2014 Door de redactie Geen reacties

Kinderen met een autismespectrumstoornis hebben vaak te kampen met psychische en sociale problemen. Hoe zij met hun emoties omgaan speelt hierin een belangrijke rol, blijkt uit het proefschrift van Lucinda Pouw (ontwikkelings- en onderwijspsychologie) die daarop 14 januari in Leiden promoveerde.

Pouw onderzocht hoe kinderen tussen de 9 en 15 jaar oud, met en zonder een autismespectrumstoornis (ass), hun emoties reguleren. Ze ontdekte dat de manier waarop kinderen met autisme dat doen, vaak op verrassende wijze is gekoppeld is aan psychische en sociale problemen, zoals depressie en agressie.

Onvoorspelbaar
De heersende gedachte is dat kinderen met autisme minder worden geraakt door de emoties van anderen. Pouw toonde aan dat deze kinderen wel degelijk in dezelfde mate geraakt worden door de emoties van anderen als andere kinderen. Maar ze waren minder goed in staat te begrijpen wat de oorzaken van andermans emoties zijn en kunnen zich minder goed verplaatsen in anderen. "Hierdoor zijn emoties van anderen onvoorspelbaar voor kinderen met een autismestoornis en reageren zij niet altijd gepast," vertelt Pouw. Dit onbegrip in sociale situaties leidt tot frustratie en soms tot agressie.

Vermijding
Pouws onderzoek liet zien dat kinderen met autisme zich vaker depressief voelen dan leeftijdgenoten. Zij onderzocht hoe de regulering van emoties hierbij een rol speelt: "Kinderen met een autismespectrumstoornis die op een vermijdende manier omgaan met negatieve gebeurtenissen hebben minder depressieve verschijnselen. Vermijding lijkt voor hen een doeltreffende manier om met problemen om te gaan. Maar als zij moeilijke, sociale situaties blijven ontwijken, leren ze niet hoe ze met problemen kunnen omgaan. Daarnaast trekken ze zich steeds meer terug. Op de lange termijn is dit dus geen goede strategie."

Inzichtelijk
Pouw zegt dat we het gedrag van kinderen met een autismespectrumstoornis moeten proberen te begrijpen. "Dit onderzoek draagt bij aan onze kennis over waarom deze kinderen zich op een bepaalde manier gedragen. Met die kennis kunnen wij hen helpen om de sociale wereld inzichtelijker te maken."

Lees meer op de site van de Leidse universiteit

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!