Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hersenletselpatiënten in doolhof

11 april 2011 Door de redactie Geen reacties

Vooral in de chronische fase, als hersenletselpatiënten weer thuis zijn, ontbreekt een doorlopende keten van behandeling en begeleiding. Omdat deze patiënten vaak levenslang last houden van de cognitieve gevolgen, zijn ze aangewezen op de hulp van een mantelzorger of professional.

De Hersenstichting heeft een onderzoek uit laten voeren naar de inrichting van een zorgketen voor hersenletselpatiënten. Nederland telt 500.000 mensen met niet aangeboren hersenletsel. Velen van hen hebben te maken met blijvende cognitieve veranderingen. Ze krijgen last van aandachts- en concentratiestoornissen, planningsproblemen en ze ervaren een constante vermoeidheid. Onzichtbare beperkingen hebben grote gevolgen in het dagelijks leven. Om een maximaal haalbare kwaliteit van leven te bereiken zijn verbeteringen nodig in de zorg voor hersenletselpatiënten.

Wat is nodig?
In het onderzoek stond de vraag centraal: wat is er nodig om de hersenletsel-cliënten doeltreffende zorg te bieden? De onderzoekers hebben vijf verschillende navigatieroutes beschreven, die bepaald worden op basis van de aard en de ernst van het opgelopen hersenletsel. Voor elke route zijn de lacunes en knelpunten geïnventariseerd die de cliënt op zijn weg vindt. De onderzoekers noemen zes bouwstenen die noodzakelijk zijn voor cliëntgerichte en samenhangende zorg:

1. Eerdere signalering van risicocliënten en cliënten worden gevolgd bij de overgang van het ziekenhuis naar huis.
2. Integrale diagnostiek: alle nah-cliënten worden breed onderzocht..
3. Overdracht van zorg waarbij ook de cliënt wordt betrokken.
4. Onderlinge afstemming tussen de zorgverleners die tijdelijk zorg verlenen. Wanneer de cliënt en zijn mantelzorger daar hulp bij nodig hebben wordt een casuscoördinator ingezet.
5. Betere voorlichting en communicatie.
6. De verwachting is dat zelfbepaling de zorg sterk verbetert en klachten doet afnemen. Tegelijkertijd is dit een moeilijk punt omdat veel cliënten ten gevolge van het hersenletsel een beperkt reflectievermogen en inzicht hebben in hun functioneren. Vandaar dat zelfbepaling ondersteund moet worden door een professional. De focus moet dan ook altijd liggen op de cliënt ín zijn omgeving.

Het onderzoeksrapport ‘Navigeren naar herstel’ is gratis te downloaden bij de hersenstichting. Of voor 10 euro te koop als papieren versie, telefoon 070-3604816.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!