Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Hans Spigt wordt aanjager banenafspraak overheidssector

28 januari 2015 Door de redactie Geen reacties

Hans Spigt is aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak in de overheidssector. Hij zal hij werkgevers benaderen voor de concrete invulling van de gemaakte afspraken. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten komen. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit gebeurde met oog op de Participatiewet, die op 1 januari van dit jaar in werking trad.

De extra banen zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze extra banen in aanmerking.

Arbeidsbeperking
De met de sociale partners gemaakte afspraken moeten er toe leiden dat de komende tien jaar bij de overheid 25.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om banen bij het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bij defensie, de politie en in het onderwijs

Als aanjager zal Hans Spigt bij overheidswerkgevers, de gemeenten, de vakbeweging en Uwv afspraken maken over het personeelsbeleid of over de inzet hulpmiddelen als jobcoaches, no-riskpolissen en werkplekaanpassingen.

Afspraken
Het kabinet heeft met werkgevers en werknemers afgesproken dat er in 2025 125.000 extra banen moeten zijn voor mensen met een beperking, 100.000 daarvan in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Namens werkgeversorganisatie is Aart van der Gaag, voorzitter van de uitzendorganisatie Abu, aan de slag in het bedrijfsleven in een soortgelijke rol die Hans Spigt nu bij overheidswerkgevers gaat vervullen.

Wethouder
Hans Spigt (54) gaat op 15 februari als aanjager aan de slag. Hij was eerder als wethouder actief in de gemeenten Dordrecht en Utrecht. Ook was hij jarenlang voorzitter van de commissie Werk en inkomen bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten (Vng).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!