Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Handreiking voor woonzorgvisie

9 februari 2022 Door de redactie Geen reacties

Veel gemeenten in Nederland formuleren in samenwerking met hun partners een woonzorgparagraaf in hun woonvisie. Hiermee besteden zij expliciet aandacht aan de plannen die er zijn om te voorzien in wonen, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Maar dan ben je er nog niet. Want die plannen moeten daadwerkelijk tot uitvoering komen. Hoe doe je dat? Een hulpmiddel hierbij is de handreiking ‘Van visie naar uitvoering’, een vervolg op de handreiking ‘Voor een toekomstbestendige woonzorgvisie’.

De handreiking is gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg in samenwerking met Platform 31 en bedoeld voor gemeentelijk beleidsmedewerkers wonen en zorg en hun samenwerkingspartners. Een van de samenstellers van de handreiking is Susan van Klaveren van Platform 31. Zij geeft aan dat de uitvoering van de woonzorgvisie geen eenvoudige opgave is.

“De handreiking ‘Van visie naar uitvoering’ biedt een leidraad voor het goede gesprek tussen betrokken organisaties. We hebben tips en suggesties opgenomen waarvan we weten dat die werken, dat ze de samenwerking kunnen versterken, en bijdragen aan (nog) betere prestatieafspraken en een goede borging. Waardevolle kennis van collega-gemeenten, maak er vooral gebruik van!"

Langer zelfstandig wonen

De noodzaak voor een woonzorgvisie is er beslist: over 20 jaar telt Nederland naar schatting zo’n 2,5 miljoen mensen van 75 jaar en ouder. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. De gemiddelde leeftijd van ouderen stijgt en zij blijven steeds langer zelfstandig wonen. Ook mensen met een beperking worden steeds ouder. Willen zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, dan hebben zij wel zorg en ondersteuning nodig, of een ander type woning. Dit vraagt wat van de gemeenten die dit moeten faciliteren op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

In de keuken kijken
Omdat het opstellen van een uitvoeringsplan best wat voeten in aarde heeft, is de handreiking ‘Van visie naar uitvoering ’interactief gemaakt. De pdf van 20 pagina’s bevat vele linkjes naar allerlei domeinen waar meer informatie te vinden is. Zo zijn er ter inspiratie bijvoorbeeld linkjes naar een aantal uitvoeringsprogramma’s van verschillende gemeenten opgenomen, zoals Amersfoort. Dit is voor onder meer gemeentelijk beleidsmakers een handige manier om ‘in de keuken’ van andere organisaties te kijken: hoe is het daar aangepakt en waar moeten we zoal op letten?

Na het opstellen van de woonzorgvisie is de volgende stap in het proces: het vastleggen van ambities en doelstellingen in concrete prestatieafspraken over de realisatie van de woonzorgopgave. Bij al deze onderdelen wordt uitgebreid stilgestaan met voorbeelden, onder meer van de verschillende prestatieafspraken die er zijn. Daarna staat de handreiking stil bij uitvoering en borging van het uitvoeringsprogramma.

De handreiking eindigt met nog veel meer tips en suggesties om tot een goed uitvoeringsprogramma te komen. Wie benieuwd is naar de eerste handreiking – Handreiking voor een toekomstbestendige woonzorgvisie – kan deze ook als pdf bekijken en/of downloaden.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!