Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

14 juni 2023 Redactie Klik Geen reacties

Zelfdoding of suïcide is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren tot 30 jaar. Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen te kampen hebben met suïcide gevoelens. Om zorgprofessionals die deze jongeren begeleiden praktische handvatten te geven, is de Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB ontwikkeld.

Er is nog weinig bekend over zelfdoding bij jongeren met een LVB, maar het lijkt erop dat de licht verstandelijke beperking hen kwetsbaarder maakt voor suïcidaliteit. Aspecten die daarin een rol kunnen spelen zijn overvraging en een lager zelfbeeld.

De handreiking is een eerste stap in het vertrouwder raken met het thema suïcidaliteit en het vergroten van de handelingsbekwaamheid. Een handreiking alleen is echter niet voldoende. Naast een handreiking zijn scholing en trainingen nodig om je de kennis en gespreksvaardigheden eigen te maken.

De handreiking vormt een aanvulling op de leidraad suïcidepreventie bij jongeren die eerder dit jaar opgeleverd is. De handreiking is ontwikkeld binnen het project In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren. Dit project maakt deel uit van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met professionals vanuit het hele jeugdnetwerk, jongeren met ervaringskennis en 113 Zelfmoordpreventie.

Download de handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB op de website van het Kenniscentrum LVB.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!