Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

HandicapNL: werken aan eerlijke kansen voor mensen met beperking

19 april 2018 Door de redactie Geen reacties

“Met het VN-verdrag in de hand, vinden mensen met een handicap terecht dat ze eerlijke kansen moeten krijgen. En ze komen daar ook zelf steeds meer voor op,” zegt Daniëlle Schutgens, directeur van de nieuwe organisatie HandicapNL. Organisaties Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen daarin hun krachten.

Het College voor de Rechten van de Mens meldde deze week dat er in 2017 ‘een record aantal vragen en meldingen over discriminatie’ bij hen is binnengekomen. Opvallend is het stijgend aantal mensen met een handicap dat bij het College een vermoeden van discriminatie aankaart: 22% van de meldingen gaat daarover. Sinds 2012 is het aantal ‘contactmomenten’ van het College met mensen met een handicap, 3½ x zo hoog geworden: van 242 in 2012 naar 810 in 2017.

Mensen met een beperking beroepen zich hierbij op het VN Verdrag handicap, dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Sinds de ratificatie kunnen mensen met een beperking behalve discriminatie op het gebied van wonen, onderwijs en werk, ook discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten bij het College melden. Voorbeelden daarvan zijn toegang tot horecavoorzieningen en musea, maar ook toegankelijkheid van openbaar vervoer en het afsluiten van verzekeringen vallen hieronder.

“We zien bij de organisaties met wie wij samenwerken dat er een groeiend zelfbewustzijn onder de mensen met een handicap is. Wat men voorheen misschien (zeer) schoorvoetend accepteerde, wordt nu niet meer gepikt,” aldus HandicapNL directeur Daniëlle Schutgens.

Zij steunt met de nieuwe organisatie HandicapNL diverse partijen die zich sterk maken voor een goede uitwerking van het dat VN-verdrag, waar het gaat om het tegengaan van discriminatie en het creëren van eerlijke kansen voor mensen met een beperking. Onder andere de samenwerkingsverbanden van mensen met een beperking, die zich op gemeentelijk niveau inspannen voor goede toegankelijkheid.

Lees meer over de
nieuwe organisatie HandicapNL in het introductieboekje.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!