Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Grote groei Wajongers

20 december 2007 Door de redactie Geen reacties
Het aantal mensen met een Wajong-uitkering (voor jonggehandicapten) neemt onrustbarend toe. Het Centraal planbureau slaat alarm over de ‘extreem snelle’ groei. Elk jaar krijgen meer jongvolwassenen recht op Wajong; het totaal ligt nu rond de 166.000. Ander beleid is nodig volgens het Scp, of Nederland heeft op termijn 300.000 tot 400.000 Wajong-gerechtigden.

Het merendeel van de Wajongers (80%) heeft een verstandelijke handicap of een psychische stoornis. De intreders komen grotendeels uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Wie eenmaal een Wajong-uitkering heeft, behoudt die tot zijn 65ste, en heeft daarmee een inkomensgarantie van 75% van het minimumloon.

Het Cpb pleit voor betere scholing door meer begeleiding, meer werkervaring en verplichte werkervaringsplaatsen. Gemeenten zouden verantwoordelijk moeten worden voor het vinden van banen.

Gemeenten en vakbonden zijn het overigens eens geworden over gesubsidieerde banen voor kansarmen. Zij zagen niets in de plannen van staatssecretaris Aboetaleb (Sociale zaken en werkgelegenheid), maar zijn met een eigen plan gekomen. Hun ‘participatiebanen’ lijken veel op de vroegere Melkert-banen. Mensen met een heel lage arbeidsproductiviteit, die geen kans hebben op een gewone baan, krijgen een arbeidsovereenkomst tegen het minimumloon en worden gedetacheerd bij maatschappelijke instellingen en de sociale werkvoorziening. Met het plan zouden 30.000 mensen aan de slag kunnen komen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!