Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Grootschalig Europees onderzoek legt oorsprong epilepsie bloot en noodzaak tot eerder opereren

6 november 2017 Door de redactie Geen reacties

Door het analyseren van de data van bijna 10.000 geopereerde epilepsiepatiënten hebben wetenschappers de oorsprong van epilepsie weten te herleiden. In 80 procent van de gevallen wordt epilepsie veroorzaakt door laaggradige tumoren, aanlegstoornissen van de hersenschors of verharding van de hippocampus.

De uitkomsten van het langjarige onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. In totaal ging het om:
-              9523 patiënten
-              in 36 centra
-              in 12 Europese landen

Zij hadden met elkaar gemeen dat ze geopereerd werden vanwege chronische epilepsie gedurende de afgelopen 25 jaar.

De data werden onderzocht door een consortium van 36 Europese centra, verenigd in de European Epilepsy Brain Bank. Het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE), een samenwerkingsverband van het Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe, is een van de centra die aan het onderzoek hebben meegewerkt.


Meest voorkomende diagnoses
De onderzoekers analyseerden uit alle data 36 verschillende diagnoses. Deze zijn weer onder te verdelen in zeven hoofdcategorieën. De drie meest voorkomende diagnoses zijn:
1.            sclerose (verharding) van de hippocampus (het hersengebied dat een grote rol speelt bij informatieopslag in het geheugen)
2.            zogenaamde ‘laaggradige’ tumoren
3.            aanlegstoornissen van de hersenschors.

Deze drie zijn goed voor bijna 80 procent van alle diagnoses. Bij 8 procent van de geopereerde patiënten kon men geen diagnose vaststellen.


Operatie
Een belangrijke conclusie die de wetenschappers uit het onderzoek konden trekken, is dat het te lang duurt voor iemand met epilepsie wordt geopereerd. Ruim 75 procent van de patiënten kreeg epilepsie voor ze 18 jaar werden, maar 72,5 procent werd pas geopereerd op volwassen leeftijd. Er zat gemiddeld 16 jaar tussen de eerste ziekteverschijnselen en de operatie.

Zeker bij patiënten die de diagnose sclerose van de hippocampus hadden, blijkt een operatie een heel hoge kans op genezing van epilepsie te geven. Bij hen bleek 60 procent pas na gemiddeld 18 jaar geopereerd te zijn.

Eerder opereren is ook bij andere diagnoses zinvol, stellen de onderzoekers, want:
-              anti-epileptica hebben veel bijwerkingen,
-              de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van een patiënt hebben te lijden onder een epileptische aanval,
-              en er is een verhoogd risico op plotseling overlijden tijdens een aanval.

Het langjarige onderzoek naar de oorzaak van epilepsie bij duizenden geopereerde patiënten werd geleid door prof. Ingmar Blümcke van Uniklinikum Erlangen in Duitsland. Nederland is vertegenwoordigd in de persoon van dr. Olaf Schijns, neurochirurg van de werkgroep epilepsiechirurgie van het Academisch Centrum voor Epileptologie.    |

Histopathological findings in brain tissue obtained during epilepsy surgery. Het langjarige onderzoek naar de oorzaak van epilepsie bij duizenden geopereerde patiënten werd geleid door prof. Ingmar Blümcke van Uniklinikum Erlangen in Duitsland. Met medewerking van het Academisch Centrum voor Epileptologie. Het onderzoek is gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!