Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Groningse zorgorganisaties bundelen krachten voor cliënten met forensische achtergrond

27 maart 2019 Door de redactie Geen reacties

Na een succesvolle proef van een jaar hebben zorgorganisaties AFPN Groningen en Trajectum afgesproken gezamenlijk verder te werken aan de (ambulante) zorg en begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en (dreigend) grensoverschrijdend delictgedrag.

Op 21 maart ondertekenden de raden van bestuur van zorgorganisaties AFPN Groningen (onderdeel van Lentis-Forint) en Trajectum een overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd voor een structurele samenwerking in de provincie Groningen.

Beide organisaties werken met cliënten met een forensische achtergrond. De expertise van AFPN Groningen ligt in de psychiatrische problematiek van deze doelgroep; Trajectum heeft veel ervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een (dreigend) justitieel risico.


Geslaagde proef
Voorafgaand aan de ondertekening werd de samenwerking een jaar lang getest in een project met een Forensisch FACT LVB-team. Dit team bestaat uit medewerkers van AFPN Groningen en Trajectum. Het ForFACT LVB-team biedt intensieve outreachende zorg aan (zorgmijdende) cliënten en werkt nauw samen met het formele en informele systeem.

Alle cliënten hebben een strafrechtelijke titel of een dreigend justitieel risico. Veel cliënten hebben een langdurige voorgeschiedenis in de hulpverlening en zijn herhaaldelijk in contact geweest met politie en justitie. Vaak is er sprake van problematiek op velerlei terreinen: gedrags- en psychiatrische problematiek, verslaving en forse problemen op het gebied van financiën, huisvesting en sociaal functioneren.

Als cliënten tijdelijk moeten worden opgenomen of in detentie verblijven, houdt het team contact met de cliënt en de staf van de instelling waar de cliënt verblijft. Na ontslag worden de behandeling en begeleiding voortgezet.

Uit de evaluatie van het proefproject bleek dat de samenwerking een grote meerwaarde heeft voor beide organisaties en de cliënten. Beide organisaties vullen elkaar aan op het gebied van specifieke kennis en ervaring wat zich vertaalt in een betere behandeling van de forensische cliënten.

Het ForFACT LVB-team gaat daarom nu structureel verder en is gehuisvest in Groningen aan de Hereweg waar ook de forensische polikliniek en het reguliere forensische FACT-team van AFPN Groningen zijn gehuisvest.  |

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!