Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Goede coördinatie vrijwilligerswerk steeds belangrijker

23 november 2011 Door de redactie Geen reacties

Coördinatoren van vrijwilligerswerk in de zorg- en gehandicaptensector staan minder onder druk. De coördinatoren hebben nog wel veel taken op hun bord. Dit blijkt uit het rapport ‘Binden vanuit de basis. Onderzoek naar coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties’ van Vilans en Movisie.

Het onderzoek bestond uit een digitale enquête in opdracht van het ministerie van Vws. Daaraan hebben 322 vrijwilligerscoördinatoren meegewerkt. “Aanleiding was dat de positie van coördinator vrijwilligerswerk onder druk kwam te staan, door allerlei beleidswijzigingen en bezuinigingen. Daardoor ontstond veel onrust”, licht Jolanda Elferink toe, onderzoeker bij Movisie. “Gelukkig lijkt de onzekerheid af te nemen: twee derde van de coördinatoren is tevreden over de invulling van de functie. Wellicht doordat zij hulp krijgen. Inmiddels werkt 62% van de organisaties met contactpersonen, die vrijwilligers op de werkvloer begeleiden. Een goede ontwikkeling, want betere samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers zorgt voor betere zorg en meer tevredenheid.”

Bezig aan de basis
Coördinatoren blijken weinig toe te komen aan het ontwikkelen van beleid (26%), of aan werknemers- (25%) en wijkgericht vrijwilligerswerk (19%). Ze zijn vooral bezig aan de basis om vrijwilligers te vinden en te binden aan de organisatie en aan de vele vragen van cliënten en op afdelingen te kunnen voldoen. Coördinatoren vervullen een rol als begeleider, adviseur, vertrouwenspersoon en aanjager. De verschillen onderling zijn groot: elke instelling vult de functie anders in.

Vrijwilligersraden
Ook het functioneren van vrijwilligersraden is onderzocht. Slechts 12% van de instellingen heeft een vrijwilligersraad. 19% van de coördinatoren in instellingen zou wel een raad willen hebben. Volgens Elferink zijn vrijwilligers lang niet altijd enthousiast over deze vorm van inspraak. “Ze geven liever op andere manieren hun mening. Bijvoorbeeld in een groepsgesprek met vrijwilligers of via een enquête.”

Handreiking 2.0
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen van een handreiking voor organisatie en coördinatie van vrijwilligerswerk. Voor die handreiking start Zorg Beter met Vrijwilligers een discussie op internet via de LinkedIn groep ZorgVrijwilliger en Twitter. De discussie gaat onder meer over handzame organisatiemodellen en verschillen in functies. Coördinatoren, vrijwilligers, cliënten, familie, verzorgenden, managers, iedereen kan deelnemen.

Kijk voor meer informatie op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl. Het rapport is te downloaden op de website van Vilans.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!