Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gezondheidsraad pleit voor nieuwe Embryowet

5 april 2017 Door de redactie Geen reacties

De Gezondheidsraad wil dat de overheid het in bepaalde gevallen mogelijk maakt om het dna van menselijke embryo’s te veranderen. Dit plan stuit op morele bezwaren, maar is volgens de raad vooral belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat erfelijke ziekten niet overgedragen worden op kinderen.

De techniek die het dna in een menselijk embryo kan wijzigen heet kiembaanmodificatie. Door deze aanpassing, wijzigt het dna in de gehele embryo. Wanneer dit embryo uitgroeit tot baby en opgroeit tot volwassene, geeft het bij voortplanting ook weer het gewijzigde dna door. Zo wordt een halt toegeroepen aan erfelijke ziekten.

Veiligheid
De techniek kiembaanmodificatie is de laatste tijd sterk verbeterd. Maar er is nog te veel onzekerheid over de effectiviteit en veiligheid van de techniek, zowel op de korte als de lange termijn.

Onderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven. Voor dat onderzoek worden nu embryo’s gebruikt, die overgebleven zijn na vruchtbaarheidsbehandelingen en die normaliter vernietigd zouden worden. Omdat dat er niet genoeg zijn, wil de wetenschap daarom embryo’s kweken voor het onderzoek. De Nederlandse Embryowet staat dat nu niet toe.

De Gezondheidsraad is met een advies gekomen aan de overheid om de Embryowet te verruimen, waardoor kweekembryo’s voor onderzoek kunnen worden gebruikt.


Ethische bezwaren
Volgens de raad is er wel eerst een maatschappelijke dialoog nodig over het onderwerp met wetenschappers en het bredere publiek. Het gesleutel aan dna roept namelijk ook nogal wat ethische bezwaren op.

Momenteel is het al mogelijk om embryo’s die de ziekte van Duchenne of Huntington bij zich dragen uit te sluiten bij zwangerschap. Wanneer kiembaanmodificatie in bepaalde gevallen wordt toegestaan, kunnen onderstaande syndromen en ziekten volgens de raad ook worden voorkomen:

  • Cystic fibrose (taaislijmziekte)
  • Fragiele-X-syndroom
  • Myotone dystrofie
  • Kleurenblindheid
  • Ziekte van Tay-Sachs
  • Ziekte van Kennedy.|


Ingrijpen in het DNA van de mens. Morele en maatschappelijke implicaties van kiembaanmodificatie
, adviesrapport opgesteld door de Gezondheidsraad en de Commissie Genetische Modificatie (Cogem).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!