Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gezinnen met weinig sociale redzaamheid

19 september 2012 Door de redactie Geen reacties

De afdeling Integraal toezicht jeugdzaken van het ministerie van Vws start in 2013 met het toezicht op de zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid. De afdeling ontwikkelde een toetsingskader om zorgorganisaties en gemeentes te helpen bij het op poten zetten van doeltreffende zorg aan kwetsbare gezinnen.

Gezinnen met weinig sociale redzaamheid zijn zelf niet goed in staat hulp te organiseren. Dit maakt hen kwetsbaar waardoor zij vaak in aanraking komen met zorgverlening. Veel gezinnen kennen een historie van vastgelopen hulpverleningstrajecten die niet tot verbetering hebben geleid.

De geringe sociale redzaamheid kan uiteenlopende oorzaken hebben, zoals een psychische of verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking bij de ouders. Vaak hebben deze gezinnen ook andere problemen: opvoeding, schulden, werkloosheid, gezondheid en huisvesting. In de gezinnen is vaak sprake van agressie, huiselijk geweld en kindermishandeling. Kinderen die opgroeien in deze gezinnen lopen veel risico's.

Zo vroeg mogelijk
De ondersteuning van deze gezinnen is moeilijk. Na het hulpverleningsveld te hebben geraadpleegd concluderen de samenwerkende inspecties dat er drie voorwaarden zijn waaraan ondersteuning aan deze kwetsbare gezinnen moet voldoen:

  • zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning bieden;
  • zo nodig moet de zorg langdurig worden ingezet, in wisselende aard en intensiteit;
  • er moet goede samenwerking zijn tussen de instanties die bij een gezin betrokken zijn.

Toetsingskader
De afdeling Integraal toezicht jeugdzaken (Itj) van het ministerie van Vws, heeft een toetsingskader ontwikkeld om te beoordelen of de zorg en ondersteuning op lokaal niveau aan gezinnen met een geringe sociale redzaamheid op verantwoorde wijze wordt geleverd.

Het toetsingskader is vorig jaar bij vijf pilotgemeenten getest. In de gemeenten Amersfoort, Assen, Hoorn, Leiden en Nijmegen is gekeken naar de uitvoerbaarheid van het toetsingskader. Daarbij zijn de onderzoekers vormen van ondersteuning tegengekomen die goed werken, zoals:

  • Constructie voor complexe financiële problemen
  • Vinger aan de pols
  • Structureel gezamelijk overleg
  • Eigen kracht versterken
  • Sociaal netwerk meer benutten

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!