Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gespecialiseerde behandeling lvb-ers vermindert probleemgedrag

7 januari 2014 Door de redactie Geen reacties

Vijf jaar effectonderzoek laat zien dat gespecialiseerde behandeling aanslaat bij mensen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met ernstige gedragsproblemen (sglvg) en die mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie (sglvg+). Door de behandeling krijgen zij meer grip op hun handelen, waardoor het probleemgedrag vermindert. Dit concluderen onderzoekers dr. Klaus Drieschner en drs. Brenda Hesper, beide werkzaam bij het Kenniscentrum van Trajectum.

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag. Van 2007 tot aan 2012 hebben de onderzoekers binnen Trajectum de effecten van de behandeling op individuele cliënten gemeten.

Redzamer
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de cliëntgroep gedurende de behandeling minder probleemgedrag vertoont, dat risicoverhogende vaardigheidstekorten en denkpatronen verminderen, en dat de cliëntgroep gemiddeld vooruit gaat op het gebied van sociale redzaamheid.

Het behandelprogramma Grip op Agressie van Trajectum voor licht verstandelijk beperkten met ernstig agressief (delict)gedrag is ook positief beoordeeld door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. De deelnemers zijn positief. Zij geven aan nieuwe vaardigheden te hebben geleerd en die in verschillende situaties toe te kunnen passen, waardoor agressief gedrag niet meer aan de orde is.

Meer lezen

  • Inmiddels wordt het programma behalve door Trajectum ook door de Borg-instellingen Altrecht, Ipse de Bruggen en Stevig gebruikt. Het behandelprogramma Grip op Agressie wordt mede mogelijk gemaakt door Kwaliteit Forensische Zorg, een programma van Justitie en Ggz Nederland.
  • Het onderzoeksrapport Effectevaluatie SGLVG(+) behandeling, 2007-2012, door B.L. Hesper en K. H. Drieschner is te bestellen via de website van de Borg. Het boek kost € 15,00 (excl. €3,- verzendkosten).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!