Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gemiva-Svg schrapt 280 banen

30 juli 2014 Door de redactie Geen reacties

Gehandicaptenzorgorganisatie Gemiva Svg verwacht volgend jaar nog eens 160 arbeidsplaatsen te moeten laten vervallen. Dit jaar verdwijnen al 120 banen. Gemiva Svg heeft 2.700 medewerkers in dienst, die samen 1.900 full time banen vervullen.Tot nog verdwenen banen via natuurlijk verloop: mensen die hun baan opzeggen of die met pensioen gaan, worden niet vervangen.

Gerard Gerding, voorzittervan de raad van bestuur, zegt op de site van Gemiva Svg: "De filosofie achter de nieuwe wetgeving vraagt van medewerkers dat ze zich anders gaan verhouden tot de mensen die ze ondersteunen. Van burgers wordt verwacht dat ze meer zelf doen en zorgmedewerkers krijgen de opdracht zichzelf zo veel mogelijk overbodig te maken. Dat moet ook, want er is vanaf 2015 substantieel minder geld beschikbaar."

Sociaal plan
"Vorig jaar rekenden we uit dat er op termijn vierhonderd arbeidsplaatsen zouden moeten vervallen. In 2014 bezuinigen we al 120 volledige arbeidsplaatsen","zegt bestuursvoorzitter Gerard Gerding op de site van Gemiva Svg. Tot nu toe gaat dat zonder gedwongen ontslagen. Volgens onze huidige inschatting moeten we in 2015 helaas nog eens 160 arbeidsplaatsen schrappen, verspreid over zo'n tachtig van onze locaties in de provincie Zuid-Holland. Ons uitgangspunt is dat we gedwongen ontslag van medewerkers willen voorkomen of zo veel mogelijk beperken. Toch houden we serieus rekening met de mogelijkheid dat dit niet gaat lukken. Met de vakbonden Nu'91 en CNV Publieke Zaak hebben we een sociaal plan afgesproken voor een zorgvuldig verloop."

Randvoorwaarden
"We gaan nu aanpassingsplannen maken voor de locaties waar we meer dan een halve arbeidsplaats moeten bezuinigen. Daarbij betrekken we medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers. Bij elke keuze die we maken, stellen we drie randvoorwaarden: we willen verantwoorde zorg blijven bieden; onze cliënten, hun vertegenwoordigers en onze medewerkers een eerlijk verhaal vertellen en onze financiële huishouding op orde houden."

Voorlopige cijfers
Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg (Wmo 2015, Jeugdwet). Die verandering gaat samen met een korting op het budget. Gerard Gerding: "De exacte omvang daarvan is nog onduidelijk en kan van regio tot regio en van locatie tot locatie verschillen. Onze voorlopige cijfers baseren we op analyses van Vereniging Gehandicaptenzorg en de signalen van zorgkantoren en gemeenten. Pas als dit proces afgerond is, weten we precies waar we aan toe zijn. We realiseren ons dat onze prognose te somber kan zijn, maar ook te optimistisch. Maar als we financieel gezond willen blijven, moeten we ons nu gaan voorbereiden. We verwachten in september meer te weten over de afspraken die we met gemeenten en zorgkantoren kunnen maken. Dan stellen we de cijfers zo nodig bij."

Extramuraal
1.200 vrijwilligers en 2.700 betaalde medewerkers (1.900 fulltime arbeidsplaatsen) ondersteunen de 4.700 cliënten van Gemiva Svg. Er is een grote groep 'extramurale' cliënten voor wie de ondersteuning vanaf 1 januari 2015 wordt betaald uit de Wmo en de Jeugdwet. De organisatie biedt daarnaast zorg en ondersteuning aan verblijfscliënten die straks onder de nieuwe Wet langdurige zorg komen te vallen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!