Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gemiddelde leeftijd begeleiders gehandicaptenzorg neemt snel toe

3 augustus 2015 Ronny Vink Geen reacties

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de gehandicaptensector is gestegen naar 41,8 jaar. In 2013 was dat 41,2 jaar en in 2009 40,3 jaar. De cijfers staan in een net verschenen feitenbrochure van de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland.

De stijging van de gemiddelde leeftijd van begeleiders in de gehandicaptenzorg heeft te maken met de daling van het aantal banen: achtduizend sinds 2013. Vooral jonge werknemers met tijdelijke contracten verlaten de sector. De stijging van de gemiddelde leeftijd betekent ook dat er een omslag op de arbeidsmarkt kan worden verwacht. Van 2015 tot 2023 bereiken zestienduizend medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd. Daardoor ontstaat nieuwe vraag naar personeel. Over hoe dat gat straks moet worden opgevuld laat de brochure zich niet uit.

 Opleidingsniveau

 • In 2014 leveren 159.000 medewerkers van Vgn-leden zorg aan mensen met een beperking. 
 • 35.000 niveau 5 (hbo); met name culturele en maatschappelijke vorming en sociaal pedagogische hulpverlening
 • 62.000 niveau 4 (mbo-4); agogisch en pedagogisch verpleegkundigen 23.000 niveau 3 (mbo-3); agogisch en verzorgend
 • 40.000 overig 
 • Verhouding man/vrouw In 2014 was 18% man en 82% vrouw. Deze verhouding is stabiel.


Tevredenheid
Medewerkers in de gehandicaptenzorg zijn tevreden over hun werk. In 2014 werd opnieuw beter gescoord ten opzichte van het voorgaande jaar.

 • Betrokkenheid 8 (2013: 7,3)
 • Veranderingsbereidheid 7,7 (2013: 7,5)
 • Klantgerichtheid 7,8 (2013: 7,5)


Cliënten

Aantallen cliënten in 2013 met zorg in natura:

 • Intramurale zorg: 80.100 (van wie 10 % jonger dan 18)
 • (Licht) verstandelijke beperking: 72.200 (van wie 7.900 jonger dan 18)
 • Zintuiglijke beperking: 1.900 (300 jonger dan 18)
 • Lichamelijke beperking: 5.100 (100 jonger dan 18)


Extramurale zorg

Extramurale zorg werd in 2013 geboden aan in totaal 84.800 mensen (van wie 21.400 jonger dan 18). Onderverdeeld in:

 • Persoonlijke verzorging & verpleging: 5.000 (1.000 kinderen en jongeren)
 • Begeleiding: 76.600 (Jong: 13.000)
 • Behandeling: 19.700 (Jong: 13.100)
 • Kort verblijf: 2.600 (1.700 onder de 18)


De brochure met feiten is te downloaden op de site van de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!