Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gemeenten: we zijn al hard bezig met decentralisatie van zorg

20 februari 2013 Door de redactie Geen reacties

Gemeenten zijn al gemotiveerd samen bezig om de decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en zorg tot een succes te maken. Met die constatering reageert de Vereniging van Nederlandse gemeenten op de brief van minister Plasterk over decentralisatie van zorg.

"Het bieden van de juiste randvoorwaarden en het opzetten van praktische samenwerkingsverbanden zijn daarbij belangrijker dan moeizame afgedwongen structuurdiscussies," aldus de Vng. "Gemeenten zijn zich al enige tijd aan het voorbereiden op de decentralisaties. Het is goed dat de minister gemeenten voldoende ruimte biedt hun taken integraal op te pakken. Daar spreekt vertrouwen uit", aldus voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging Nederlandse gemeenten.

Maar zij vindt dat het plan om gemeenten te laten samengaan tot eenheden van minstens 100.000 inwoners de discussie over de decentralisatie negatief beïnvloedt: "We zijn bezig met samenwerkingsvormen om de uitvoering zo goed mogelijk te organiseren. Dat wordt onnodig gefrustreerd wanneer het rijk dit als tijdelijke vorm en als een voorbode van herindeling beschouwt."
Decentralisaties moet je vanuit de inhoud vormgeven, de bestuurlijke schaal moet niet leidend zijn in de discussie over de uitvoeringskracht bij de decentralisaties.

Volgens een persbericht van de Vng sprak de organisatie op 28 januari met het kabinet af de komende maanden intensief te overleggen over de decentralisaties. "Het kabinet gaf aan er vertrouwen in te hebben dat die taken het best dichtbij de mensen worden georganiseerd en deelt de ambitie van gemeenten om deze in samenhang op te pakken. De Vng drong bij het overhedenoverleg echter ook aan op een gezamenlijk onderzoek. Dit ondersteunt het kabinet niet, omdat het op dit moment niet mogelijk is om voor de drie decentralisaties een totaalbeeld te geven van de verschillende stadia van besluitvorming. Daarop besloot het Vng-bestuur zelf een onderzoek te starten, uit te voeren door het Centraal planbureau.

Lees de reactie van de Vng op de brief van Plasterk op de site van de Vng.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!