Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Geld gaat de klant achterna

4 september 2009 Door de redactie Geen reacties
In Drenthe is een proef met persoonsvolgende bekostiging gestart. Zorgorganisaties zoeken naar een manier om dat financieel goed op poten te zetten, waarbij de keuzevrijheid van de cliënt voorop staat. Ze willen ook weten wat de gevolgen zijn voor alle betrokken partijen. Staatssecretaris Bussemaker wil na de invoering van het Zorgzwaartepakket het persoonsvolgend budget van de grond tillen. Het budget is dan nog meer aan de cliënt gekoppeld, onafhankelijk van waar hij woont. Volgens Bussemaker worden zorgaanbieders daardoor geprikkeld tot het leveren van doelmatige en goede zorg, die past bij de zorgvraag en de wensen van de cliënt. Vooruitlopend op de landelijke invoering wordt nu dus proefgedraaid in de regio Drenthe. Zowel nieuwe als bestaande cliënten worden gestimuleerd om binnen de regio zelf een voorziening uit te kiezen, en daar een passend zorgarrangement te vragen.
 Informatie op www.vgn.org, onder het thema bekostiging awbz/overig.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!