Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gehandicaptenzorg twee keer zo duur

21 juni 2007 Door de redactie Geen reacties
De zorg in intramurale voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten kostte in 1998 bijna twee keer zoveel als in 1984. De belangrijkste oorzaken zijn * inflatie (geldontwaarding) * groei van de productie (20 % meer cliënten) * stijging van de lonen (gecorrigeerd voor inflatie). De totale loonsom in de intramurale verstandelijk gehandicaptenzorg steeg omdat het percentage leerling-verpleegkundigen sterk afnam, en het aantal paramedici juist groeide. Dat kan hebben geleid tot een betere kwaliteit van de dienstverlening. Kostengroei analyseren De gegevens staan in de publicatie Kosten in Kaart, van het Sociaal cultureel planbureau. Dat instituut probeert de kostengroei van door de overheid betaalde voorzieningen te analyseren. Als voorbeeld heeft het planbureau de intramurale gehandicaptenzorg genomen. De gegevens lopen maar tot 1998, omdat in de periode daarna veel intramuraal wonende mensen extramuraal gingen wonen. Volgens de opstellers van het rapport worden de kosten door deze ‘ontschotting van de zorg’ moeilijker te vast te leggen en te analyseren. Nog een paar conclusies: * Het aantal verpleegdagen steeg in de onderzochte periode met 20%. * De gemiddelde zorgzwaarte veranderde nauwelijks. * De productiviteit nam af met 12%. Volgens de opstellers is dat het gevolg van nieuwe opvattingen over zorg en kwaliteit. De onderzoekers konden niet vaststellen of de vermaatschappelijking van de zorg tot kostenverhoging heeft geleid. Dat beleid werd pas in 1998 ingezet. Zorgzwaarte, schaaleffecten (fusies en kleinere wooneenheden), en efficiëntie (meer doen voor het zelfde geld) hadden maar weinig invloed op de kostenstijging. Kosten in kaart Een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Door Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michiel Ras. Sociaal en cultureel planbureau. www.scp.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!