Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gehandicaptenzorg groeit

4 maart 2010 Door de redactie Geen reacties

De gehandicaptenzorg in Nederland groeit gestaag met gemiddeld 6,4% per jaar. Vooral het aantal zorgvragende jongeren met een lichte verstandelijke handicap en ernstige gedragsstoornissen neemt hard doe.

In 2008 maakten 152.000 mensen gebruik van gehandicaptenzorg, 6,7% meer dan in 2007. De cijfers komen uit het Brancherapport gehandicaptenzorg 2009 van de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland. Tussen 2004 en 2007 zijn de kosten met 4,5% per jaar gestegen.

Volgens het rapport heeft een groeiend aantal licht gehandicapte jongeren zorg nodig door de complexer wordende maatschappij. Die stelt steeds hogere eisen (eigen verantwoordelijkheid, zelfstandig keuzen maken), waaraan deze jongeren niet kunnen voldoen.

Verder is het accent verschoven van intramurale zorg (met verblijf) naar semi- en extramurale zorg (zonder verblijf). In 2008 kregen 70.000 cliënten zorg met verblijf (4,1% meer dan in 2007), 52.000 cliënten kregen begeleiding zonder verblijf (+11,3%).

Personeelsverloop is laag
Het aantal medewerkers is gestegen van 148.250 in 2007 naar 156.000 in 2008 (+ 5,2%). De sector slaagt er in om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken en bestaande medewerkers aan zich te binden. Mensen blijven lang in de zorg werken: het verloop is laag, het aantal 50plussers stijgt. De investering in opleidingen loont: de belangstelling ervoor neemt toe.

Informatie www.vgn.org
Foto: Jos Lammers

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!