Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Geen nieuwe regels voor levensbeëindiging wilsonbekwame gehandicapten

26 november 2013 Door de redactie Geen reacties

Er moeten geen nieuwe regels komen om euthanasie mogelijk te maken voor wilsonbekwame patiënten met een verstandelijke beperking. Dat zegt de Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten (Nvavg).Tekening Sclera picto's

De adviesgroep ethiek van de artsenvereniging stelde een herziene handreiking op over euthanasieverzoeken van ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers met betrekking tot ernstig zieke, gehandicapte patiënten die hun wil niet of nauwelijks kunnen uiten. De handreiking die in 2007 is uitgebracht ging volgens het bestuur van de Nvavg onvoldoende in op dit onderwerp.

Uitzichtloos lijden
Volgens de adviesgroep zit in de huidige euthanasiewet, die ervan uitgaat dat de patiënt wilsbekwaam genoeg is om zelf tot levensbeëindiging te besluiten, geen ruimte om in te gaan op een verzoek tot levensbeëindiging van een wettelijke vertegenwoordiger. De werkgroep noemt het 'uiterst problematisch' om anderen dan de patiënt zelf te laten bepalen of diens lijden uitzichtloos en ondraaglijk is. Tegelijkertijd kunnen negatieve maatschappelijke oordelen over de kwaliteit van leven van mensen met ernstige beperkingen zorgen voor ongewenste druk om dat leven daarom te beëindigen. De commissie vindt dat belangrijke overwegingen om op dit moment geen pleidooi te houden voor wettelijke verruiming.

Hoge uitzondering
De adviesgroep zegt dat artsen in de gehandicaptenzorg bij hoge uitzondering tot de slotsom kunnen komen dat zelfs de beste palliatieve zorg het lijden van een gehandicapte patiënt niet kan verzachten. De handreiking noemt het 'denkbaar' dat artsen in zo'n situatie actieve levensbeëindiging kunnen zien als 'moreel verantwoord.'

Vragen over levensbeëindiging moeten dan ook in alle openheid bespreekbaar zijn, mits ze niet zijn ingegeven door egocentrische motieven, aldus het stuk.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!