Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Geen huurverhoging voor gehandicapten

6 mei 2013 Door de redactie Geen reacties

Een deel van de chronisch zieke en gehandicapte huurders hoeft de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen. Vorige week is bekend geworden hoe de regeling eruit ziet en wie bezwaar kan maken tegen de huurverhoging. Dat moet wel voor 1 juli worden gedaan.

Zowel huurders die voldoen aan de gestelde criteria als hun huisgenoten, hoeven de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen. Ook het inkomen van eventueel inwonende mantelzorgers wordt buiten beschouwing gelaten. Als een van de leden van een huishouden chronisch ziek of gehandicapt is, kan met succes bezwaar worden gemaakt tegen de huurverhoging op grond van inkomen.

Om wie gaat het?
De groep chronische zieken en gehandicapten die geen 'huurverhoging' hoeft te betalen bestaat uit:
1. Huurders met een Awbz-indicatie voor verpleging, verzorging of individuele begeleiding;
2. Huurders die een indicatie voor verblijf in de Awbz-instelling hebben (bijvoorbeeld een verzorgingshuis) maar nog wel zelfstandig wonen;
3. Huurders die Adl-assistentie krijgen (Adl = algemene dagelijkse levensverrichtingen) in een rolstoeldoorgankelijke sociale huurwoning;
4. Huurders die aanpassingen aan de woning hebben gekregen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld een traplift of een in hoogte verstelbaar keukenblad.

Extra voorwaarde
De indicaties moeten voor een jaar geldig moeten zijn en betrekking hebben op ten minste 10 uur per week. Voor chronisch zieken en gehandicapten die (iets) minder uren zorg nodig hebben kan doorstroming naar een andere woning echter ook onlogisch en onwenselijk zijn. De Woonbond vindt daarom dat er kritisch gekeken moet worden naar de grens van 10 uur.

Bezwaar maken voor 1 juli
De regeling is op 1 mei in werking getreden. Doordat de regeling zo laat bekend is geworden, is een goede informatievoorziening lastig. De Woonbond is bezorgd dat veel gehandicapten niet op tijd geïnformeerd kunnen worden over de uitzonderingsregels. Bezwaar maken (bij de verhuurder) moet namelijk voor 1 juli.

Lees meer bij de Woonbond

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!