Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Geen gegarandeerd goede zorg voor jongeren met complexe gedragsproblemen

12 februari 2013 Door de redactie Geen reacties

Op korte termijn kan niet elke zorginstelling adequate leefomstandigheden garanderen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en extreem complexe gedragsproblemetiek. Dat antwoordt staatssecretaris van Vws Martin van Rijn op vragen van Kamerlid Keijzer (Cda) over dit onderwerp.

De Centra voor consultatie en expertise krijgt per jaar 20 tot 30 aanvragen binnen over deze kinderen/jongeren, voor de meesten van hen wordt uiteindelijk een plek gevonden, antwoordt Van Rijn op de vraag of er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Maar de wachttijd kan echter wel te lang zijn. Hij weet niet hoeveel thuiswonende kinderen/jongeren er zijn die niet in een instelling kunnen of willen worden opgenomen.

Aantal aanvragen
Op de vraag hoeveel aanvragen het Cce jaarlijks binnen krijgt antwoordt de staatssecretaris: “
Jaarlijks krijgt het Cce tussen de 1.100-1.200 aanvragen voor een consultatie, waarvan 70% afkomstig is van zorgaanbieders en 30% van ouders of cliëntvertegenwoordigers. In 2011 waren er 165 aanvragen voor thuiswonenden, grotendeels kinderen en jongeren. Hierbij zij aangetekend dat er bij het merendeel van deze 165 aanvragen geen sprake was van een plaatsingsprobleem.” Het aantal aanvragen is tussen 2010 en 2012 licht gestegen.

Extra geld
In 2013 is het budget voor extreme zorgzwaarte (zzp-meerzorg) landelijk € 171 miljoen euro. Het geld is bestemd voor extra uren personele inzet bij de begeleiding en behandeling. De gemiddelde toeslag per cliënt is circa € 60.000 per jaar, met een grote variatie naar onder en naar boven. Deze toeslag komt bovenop het toegekende zorgzwaartetarief.

Inspectie
Op een vraag naar de rol van de inspectie zegt de staatssecretaris:
“Bij de Inspectie zijn zowel in 2011 als in 2012 zes meldingen binnengekomen over complex meervoudig gehandicapten met probleemgedrag. In 2013 betreft het vooralsnog één melding. Van deze meldingen zijn er tien in behandeling genomen. Er zijn géén meldingen binnengekomen van cliënten met complexe probleemgedrag in de thuissituatie, waarbij sprake is van plaatsingsproblematiek. Voorts komen bij de Inspectie sporadisch meldingen binnen over (over)plaatsings-problematiek van cliënten met complex probleemgedrag. In 2012 zijn twee signalen binnen gekomen waarbij een instelling zich genoodzaakt zag de zorgverleningsovereenkomst te beëindigen. In voorkomende gevallen adviseert de inspectie de desbetreffende instelling tezamen met collega-instellingen, het Cce en het betrokken zorgkantoor een passende woonplek en eventueel overbruggingszorg te zoeken.

Lees de brief met antwoorden op de site van de rijksoverheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!