Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gedwongen verhuizingen door reorganisaties gehandicaptenzorg

18 februari 2014 Door de redactie Geen reacties

Volgens een meldpunt van belangenorganisaties in de gehandicaptenzorg worden meer cliënten gedwongen om te verhuizen, en verschraalt het aanbod van zorg als gevolg van reorganisaties bij zorginstellingen. Een oproep van Ieder(in), het Landelijk steunpunt medezeggenschap (Lsr) en ouderorganisatie Kansplus om ervaringen met reorganisaties te melden, leverde 130 reacties op.

Maar 25% van de melders zegt dat de cliëntenraad bij de reorganisatie betrokken is geweest. Terwijl een zorgorganisatie verplicht is reorganisatieplannen voor te leggen aan de cliëntenraad, die een adviesrecht heeft. Sommige raden melden dat ze geen advies kunnen geven, omdat ze onvoldoende informatie krijgen.

Paniek
52 mensen meldden de sluiting van een locatie, afdeling of woning. In bijna alle gevallen is daarbij sprake van de gedwongen verhuizing van cliënten. Dat heeft grote gevolgen voor de cliënten en hun familie.

Gert Rebergen, directeur van Ieder(in): "Er zijn meldingen over meervoudig gehandicapte cliënten die hun huis kwijtraken, de vertrouwde dagbesteding, hun vrije tijdsbesteding én hun sociale contacten. Hun ouders – vaak al op leeftijd – zijn in paniek. Wat moet er van hun kind terecht komen na de verhuizing? Alles wat in de loop der tijd is opgebouwd komt op losse schroeven te staan. Bovendien zal mantelzorgen door de afstand veel moeilijker worden."

Verminderde kwaliteit
Een derde van de meldingen betreft verschraling van aanbod en verminderde kwaliteit van zorg. Hierbij gaat het onder meer om grotere groepen op de dagbesteding, minder mogelijkheden om te logeren, minder personeel en dus ook minder begeleiding.

Rol instellingen
Jasper Boele, directeur van het Landelijke steunpunt medezeggenschap (Lsr), zegt dat de instellingen met de reorganisaties vooruitlopen op het overheidsbeleid voor de langdurige zorg: "Dit is geen excuus om de cliëntenraad te passeren, cliënten geen inspraak te geven en mensen te dwingen om te verhuizen. Het is allemaal faliekant in strijd met wat de overheid nastreeft: de participerende cliënt."

Verantwoording
Jo Terlouw, directeur van ouderorganisatie Kansplus, zegt dat cliëntenraden en familie tijdig moeten worden geraadpleegd over reorganisaties. "Bij een reorganisatie moet voorop staan dat een goede kwaliteit van leven gegarandeerd blijft. En de keuzes en afwegingen bij een reorganisatie, moeten uitdrukkelijk worden verantwoord."
Gert Rebergen: "Cliënten mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn en zoveel mogelijk zelf over hun leven kunnen beslissen."

Ieder(in) roept iedereen op het te melden als cliënten schade ondervinden van reorganisaties.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!