Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gebruik technologie in verstandelijk gehandicaptenzorg neemt toe

31 januari 2018 Door de redactie Geen reacties

Het gebruik van technologie (e-health) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking neemt toe. Denk aan toezichthoudende technieken zoals videobewaking, apps voor zorg en beeldbellen en het gebruik van tablet of computers om informatie uit het cliëntendossier te halen. Het toenemend gebruik hiervan blijkt uit onderzoek binnen het panel Verpleging & Verzorging van het Nivel.

E-health is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Er is nog maar weinig bekend in hoeverre men in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met e-health werkt. In 2015 is een eerste onderzoek geweest en dat heeft eind 2017 een follow-up gekregen. Zo is een eerste vergelijking gemaakt en daaruit blijkt dat e-health ook in deze sector een duidelijke opmars maakt. Beeldbellen nam bijvoorbeeld toe van 15 naar 27 procent; het gebruik van medicijndispensers steeg van 5 naar 13 procent.

Ervaringen
De onderzoekers geven aan dat ze graag willen weten hoe de inzet van e-healthtoepassingen wordt ervaren door begeleiders en cliënten. Dat het gebruik toeneemt is één ding, maar zien zij de meerwaarde ook? Er is bijvoorbeeld gemeten dat de helft van de begeleiders een computer, smartphone of tablet gebruikt om een cliënt over iets te informeren. Maar om welke informatie of websites gaat het dan? Dat is ook belangrijk om te weten, vinden de onderzoekers.

Iets soortgelijks geldt voor toezichthoudende technieken zoals bewegingsmelders. Dat gebruik steeg van 61 naar 70 procent tussen 2015 en 2017. Hoe zijn de ervaringen daarmee? Dat zou men een volgende keer ook graag meenemen, zeker gezien de discussie over de veiligheid van toezicht op afstand.


Toepassingen
Tot slot zou het volgens de onderzoekers ook meerwaarde hebben om te kijken welke toepassingen cliënten gebruiken voor meer eigen regie en autonomie. Bijvoorbeeld apps die zorgen voor een bepaalde structuur of routine in de dag. Of games en VR-toepassingen waarmee cliënten bepaalde vaardigheden kunnen oefenen, zoals het gebruik van de OV-chipkaart.  |

Het onderzoek Het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werd uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse Nictiz Nivel eHealth-monitor door Myrah Wouters en Judith Sinnige van Nictiz en Kim Out, Ilse Swinkels en Anke de Veer namens Nivel.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!