Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Forse stijging kosten gehandicapten met extreme zorgzwaarte

29 april 2011 Door de redactie Geen reacties

Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg met een toeslag voor 'Extreme zorgzwaarte' stijgt sterk. De totale kosten van deze regeling zijn gestegen van € 37 miljoen in 2006 naar € 148 miljoen in 2010. Oorzaken zijn de verruiming van de regeling in 2010 en meer inzicht in de wensen van cliënten, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)

De regeling Toeslag Extreme Zorgzwaarte is in 2005 opgesteld voor cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, waarvoor de zorg niet binnen de reguliere bekostiging kan worden vergoed. Het betreft bijvoorbeeld mensen met ernstige gedragsproblemen.

De Nza adviseert de minister om de regeling te verbeteren, vooral het proces van aanvraag tot toekennen van de toeslag. Ook moet onderzocht worden of cliënten in de Ggz en de Verpleging en verzorgingssector ook cliënten in de GGZ- en V&V-sector een beroep op deze regeling moeten kunnen doen. Daarvoor moet de overheid eerst onderzoek doen naar de omvang van die cliëntengroep en de kosten die deze uitbreiding met zich meebrengt, adviseert de Nza.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!