Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Fitheidstest voor mensen met een verstandelijke beperking

16 juli 2013 Door de redactie Geen reacties

Er is een netwerk opgericht waar fysiotherapeuten kennis kunnen uitwisselen over het meten van fitheid bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook is er een fitheidsmeter ontwikkeld voor deze bijzondere groep mensen. Het overgrote deel van de volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking is niet fit, blijkt uit het onderzoek Goud (Gezond ouder met een verstandelijke beperking) bij 1.050 vijftig plussers met een verstandelijke beperking).

In vergelijking met de algemene bevolking waren de wandelsnelheid, balans, knijpkracht, uithoudingsvermogen qua beenkracht, hartfunctie en ademhaling van een groot deel van de studiegroep (zeer) laag. Een lage fitheid is een belangrijke risicofactor voor gezondheidsproblemen, met dalende zelfstandigheid als gevolg.

Kennisnetwerk

Om de fitheid van mensen in kaart te brengen zijn fitheidstesten nodig. Maar de bestaande fitheidstesten voor niet-gehandicapten zijn ongeschikt voor mensen met een beperking. Ook zijn er geen normen voor deze doelgroep beschikbaar, waarmee je de testresultaten zou kunnen vergelijken. In het onderzoek Goud zijn een aantal fitheidstesten uitgeprobeerd bij 1.050 vijftigplussers met een verstandelijke beperking. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg veel behoefte hebben aan een korte fitheidstest, die geschikt is voor een brede groep mensen met een verstandelijke beperking. Om die te ontwikkelen is nu een kennisnetwerk in het leven geroepen: Fitheid en mensen met een verstandelijke beperking, waar fysiotherapeuten hun kennis over fitheid bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen uitwisselen en vergroten.

Bijzondere fitheidstest
De VB-Fitscan is ontwikkeld voor volwassenen en ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking, die zelfstandig of met hulpmiddelen kunnen lopen, en is samengesteld uit testen die uitvoerbaar en betrouwbaar zijn gebleken bij mensen met een verstandelijke beperking. De eerste versie van de VB-Fitscan bevat testen voor de fitheidscomponenten

  • lichaamssamenstelling,
  • beenkracht-uithoudingsvermogen,
  • spierkracht
  • statische en dynamische balans.

De VB-Fitscan is in 20 minuten af te nemen. Hij is klaar voor gebruik en wordt verspreid. Het kennisnetwerk en de bijbehorende database zijn nog volop in ontwikkeling. Meer informatie op de website van het Goud-onderzoek.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!