Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Familie wil meer inspraak in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

17 februari 2016 Door de redactie Geen reacties

Belangenvereniging KansPlus heeft een manifest aangeboden aan minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn van Vws, waarin ze oproepen ouders meer te betrekken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De veelgehoorde term ‘cliënt centraal’ in de verstandelijk gehandicaptenzorg is volgens hen een lege huls zonder familieleden.

De oudervereniging speelt hiermee in op de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 van kracht is. De wet verplicht zorgaanbieders er op toe te zien dat de zorg voor verstandelijk beperkte mensen van goede kwaliteit, respectvol, cliëntgericht en afgestemd is op de reële behoefte. Ook is vastgelegd dat de wettelijk vertegenwoordiger, vaak een familielid, betrokken moet worden bij de nakoming van de verplichtingen van de zorgaanbieder aan de cliënt.

“Het is een goede zaak dat deze verantwoordelijkheid van instellingen nu uitdrukkelijk wordt vastgelegd in een wet,” zo schrijft KansPlus in een persbericht. “Gezien de aard van de beperking van hun familielid willen familieleden graag een betere verankering van hun blijvende en serieuze betrokkenheid bij de invulling van de zorg. Van belang is dat zorginstellingen dit in hun beleid vastleggen.”

Het manifest bevat zes stellingen om dit te realiseren:
1. Ontwikkel systematisch familiebeleid
2. Betrek de familie bij de directe zorg en negeer deze nooit
3. Geef ruimte voor de driehoek cliënt, begeleider en familie
4. Geef nadrukkelijk het voorbeeld
5. Samenwerking tussen familievereniging, cliëntenraad en zorgaanbieder op basis overeenkomst
6. Overleg met verzekeraars op basis van Inkoopkader

“Tegenwoordig is overal te lezen dat de cliënt centraal staat, en dat de cliënt eigen regie moet hebben. Wij constateren dat professionals en bestuurders zich vaak niet voldoende realiseren dat dit uitgangspunt betekent dat ook familieleden een belangrijke rol hebben,” zo stelt KansPlus. 

KansPlus gaat met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Inspectie voor de Volksgezondheid en het Ministerie van VWS overleggen hoe zij hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ook de familieverenigingen die lid zijn van KansPlus gaan in overleg over het manifest met de eigen zorgaanbieder en het zorgkantoor.

Download het Manifest op de website van Kansplus

Lees ook:

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren