Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Extreme zorgzwaarte anders berekend

29 augustus 2012 Door de redactie Geen reacties

Tot nu toe kwam een cliënt die extra begeleiding nodig had, in aanmerking voor extreme zorgzwaarte als er meer dan 20 procent extra geld nodig was om de zorg te realiseren. Vanaf 1 september wordt uitgegaan van het aantal uren extra zorg dat iemand nodig heeft, schrijft Sien, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking.

Met ingang van 1 januari 2013 gaan de beleidsregels extreme zorgzwaarte en de beleidsregels bijzondere zorgplannen samen over in de beleidsregel meerzorg. Voor mensen die nu net boven of onder de financiële drempel zitten kan deze nieuw berekening ertoe leiden dat ze nu juist wel of juist niet in aanmerking komen voor meerzorg.

Bij de nieuwe berekening van de meerzorg vult de zorgaanbieder een dagprogramma van een cliënt in voor een week. Daarop wordt aangegeven hoeveel uren de desbetreffende persoon per week nodig heeft aan woonzorg, dagbesteding en behandeling. De reguliere uren van het zorgzwaartepakket worden daarvan afgetrokken. Het aantal uren dat overblijft is het aantal uren meerzorg dat nodig is. Als dat aantal meer is dan 25 procent van het gemiddelde aantal uren dat op het zorgzwaartepakket wordt aangegeven komt een cliënt in aanmerking voor meerzorg.

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (Cce) blijft de aanvragen toetsen en meedenken over hoe de zorg te verbeteren is. Vanaf 1 september is er geen indieningstermijn meer voor aanvragen, die kunnen doorlopend bij het Cce ingediend worden.

Een andere wijziging is dat drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van het Cce-advies een heraanvraag ingediend moet worden als het nodig is dat de meerzorg wordt voortgezet. Dat betekent dus dat voor Cce-adviezen die geldig zijn tot 1 januari de heraanvraag vóór 1 oktober bij het zorgkantoor moet liggen. Vanaf 1 september geldt hiervoor één nieuw protocol: 'uitvoering regeling meerzorg' (pdf, een voorbeeld van Menzis zorgkantoor).

Lees meer op de website van Sien.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!