Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Extreem weinig klachten

9 oktober 2006 Door de redactie Geen reacties
‘Patiënt en recht: de rechtspositie van de patiënt goed verzekerd?’ Zo heet het jaarrapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg. 

De Inspectie heeft uitgebreide onderzoeken laten doen naar de rechten van patiënten en cliënten, waaraan nog wel wat te verbeteren valt.
‘Hoewel het in de zorg draait om patiënten en cliënten, nemen zij in de organisatie van de zorg geen centrale plaats in.’ Dat past niet meer in deze tijd, vindt de Inspectie. De patiëntenrechten zijn juridisch goed geborgd, maar er zijn een aantal knelpunten. Het grootste is de zogeheten ketenzorg waarbij verschillende aanbieders moeten samenwerken. Andere belangrijke knelpunten zijn de geringe betrokkenheid van patiënten bij het opstellen en evalueren van hun zorgplan, en problemen die mensen ondervinden als ze een klacht over een instelling of hulpverlener hebben.

Te hoge drempel
‘De Inspectie constateert dat de drempel om een klacht te bespreken of formeel in te dienen, in voorzieningen voor langdurige zorg te hoog is. Dit geldt voor verpleeghuizen maar ook voor de gehandicaptenzorg, waar het aantal bij klachtencommissies ingediende klachten extreem laag is: gemiddeld nog geen twee per jaar. Een oorzaak kan zijn dat bewoners hun klacht aanhangig moeten maken bij mensen van wie zij direct afhankelijk zijn. In deze sectoren worden klachten vaak in de lijn opgelost. Dit kan leiden tot angst voor represailles; of mensen houden een klacht voor zich als ze menen geen alternatief te hebben. Voor deze groep kwetsbare patiënten is het extra belangrijk om toegang te hebben tot een onafhankelijke intermediair, zoals de psychiatrische patiënt toegang heeft tot een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), die hen voorlicht en ondersteunt in het klachtproces.’

Regie
Bovendien worden mensen in de langdurige zorg ‘te weinig betrokken bij het opstellen, vaststellen en evalueren van hun behandelings- of zorgplan. De Inspectie vindt dit een ernstig probleem. Voor mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (zoals in een verpleeghuis of in de gehandicaptenzorg) is het van groot belang dat hun individuele behoeften centraal staan in de zorg en behandeling. Uit onderzoek in de gehandicaptenzorg blijkt dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert als patiënten zelf de regie hebben over grote en kleine beslissingen in het dagelijkse leven. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat voor de ouderenzorg hetzelfde geldt.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!