Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

17 februari 2020 Door de redactie Geen reacties

Staatssecretaris Van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen om aan het werk te kunnen. Met een nieuw wetsvoorstel dat 1 januari 2021 in moet gaan, wil ze het voor werkgevers gemakkelijker maken om mensen met een beperking aan te nemen en regelgeving en processen vereenvoudigen.

Werkgevers vinden het aanvragen en gebruiken van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking complex. In het wetsvoorstel wil Van Ark dit voor werkgevers makkelijker maken. Er komt één loonwaardebepaling voor werkgevers; waardoor er een einde komt aan de verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde bepalen. Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt dan het minimumloon.

Simpeler en sneller
Daarnaast moeten gemeenten meer op dezelfde manier werken en wordt het proces rond ziekmelding simpeler. Ook komen er extra waarborgen voor passende ondersteuning, kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar meteen een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk en hoeven ze daarmee niet langer eerst vier weken te wachten.

Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken en nog een aanvullende uitkering nodig hebben, mogen straks 15% van hun verdiende salaris houden bovenop hun uitkering, met een maximum van € 136,26 per maand. Ook voor deze mensen moet werken daadwerkelijk gaan lonen.

Van Ark: “Dit is weer een stapje vooruit om mensen te helpen. Ik realiseer mij dat we nog veel moeten doen, maar met deze maatregelen wil ik meer mensen aan het werk helpen en houden.”

Grote aanpak
Het wetsvoorstel is een ‘breed offensief’ om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen. De vereenvoudiging van de Wajong ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen met een beperking in de Participatiewet.

In het ‘breed offensief’ werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met gemeenten, sociale partners en cliëntenorganisaties aan de ambitie om meer mensen met een beperking aan de slag te helpen. Er is € 53 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van de maatregelen uit het wetsvoorstel Breed Offensief, verspreid over 2020 en 2021. Om werken lonend te maken is er € 40 miljoen structureel extra vrijgemaakt.  |

Download de Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark en de Brochure Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk die is ontwikkeld.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!