Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Extra geld gemeenten moet hogere eigen bijdrage verzachten

11 september 2013 Door de redactie Geen reacties

Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen via maatwerk te compenseren voor bezuinigingen op bestaande regelingen. Voor mensen die in een instelling verblijven wordt 248 miljoen euro ingezet om de hogere eigen bijdrage te verzachten. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de compensatieregeling eigen risico (CER) en de regelingen specifieke zorgkosten worden vervangen. Van de 1,3 miljard euro die in de Wtcg, CER en regeling specifieke zorgkosten omgaat, krijgen gemeenten 706 miljoen euro.

Waskosten
Van Rijn zet 248 miljoen euro in om de effecten te verzachten voor mensen die in een instelling verblijven. In het Regeerakkoord is namelijk afgesproken dat de intramurale eigen bijdrage Awbz per 2014 wordt verhoogd tot de zak- en kleedgeldnorm. Door afschaffing van de Wtcg zou het zak- en kleedgeld nog verder dalen waardoor mensen in een instelling te weinig geld zouden overhouden voor andere uitgaven, zoals de waskosten.

Mensen met een Wajong uitkering krijgen door de verzachting straks €1700,- per jaar bovenop de zak- en kleedgeldnorm. Mensen met een Aow-uitkering krijgen jaarlijks €950,- bovenop de zak- kleedgeldnorm. De maximale intramurale hoge eigen bijdrage van €2189,20 per maand blijft ongewijzigd en zal voor 2014 gelijk zijn aan de maximale eigen bijdrage 2013.

Gericht
Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om mensen met beperkingen thuis gerichter te compenseren met voorzieningen in het kader van de nieuwe Wmo of de Wet bijzondere bijstand. Van Rijn schrijft: "De huidige Wtcg, kijkt niet of iemand daadwerkelijk meerkosten heeft als gevolg van een chronische ziekte of beperking. De Wet gaat uit van ongerichte criteria (zoals gebruik van bepaalde medicijnen of opname in een instelling) en niet van de daadwerkelijk meerkosten die ze hebben gemaakt. De Wtcg schiet hierdoor haar doel voorbij, omdat het geld niet bij de juiste mensen terechtkomt. Gemeenten zijn beter in staat om de individuele situatie van mensen in kaart te brengen en gerichter via maatwerk te compenseren."

Lees meer op de website van het ministerie van Vws.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!