Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Extra aandacht inspectie voor fysieke belasting zorgmedewerkers

12 december 2018 Door de redactie Geen reacties

Fysieke overbelasting van zorgpersoneel zorgt, samen met werkdruk, voor veel ziekteverzuim in de zorg. De Inspectie SZW voert daarom inspecties uit bij diverse verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg en start een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen.

Ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg krijgt te maken met fysiek zwaar werk. Investeren in beleid om fysieke overbelasting te voorkomen, heeft een positief effect op de inzet en effectiviteit van medewerkers op de korte en lange termijn. Dit leidt tot minder verzuim, betere werkprestaties en een betere werksfeer.

Goede voorbeelden
De Inspectie SZW deelt daarom in een campagne vier goede praktijkvoorbeelden van gezonde fysieke belasting bij Envida, Severinus, Philadelphia en Driezorg. Deze werkgevers laten zien hoe zij fysieke belasting samen met hun medewerkers oppakken om ze fit, gemotiveerd, sterk en aan het werk te houden.

Daarnaast kan elke werkgever checken of het beleid fysieke belasting op orde is met de BeleidsSpiegel VVT. Investeren in beleid om fysieke overbelasting te voorkomen is belangrijk, zo laten de goede voorbeelden uit de praktijk zien. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Zoals bij gehandicaptenzorgorganisatie Philadelphia, waar ze hun beleid rondom fysieke belasting inzetten om personeel te behouden. Met de focus op innovatie, trainingen en preventie is het verzuim flink gedaald. Het schommelt nu rond de 4%.

Bij Envida, een organisatie voor ouderen en chronisch zieken, bleek fysieke belasting één van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Om dit aan te pakken kozen ze voor een organisatiebrede aanpak waarbij iedere medewerker zelf leert inzien hoe hij of zij kan bijdragen aan het terugdringen van fysieke belasting.  |

Lees alle verhalen en lessen bij de vier organisaties over fysieke belasting op
www.inspectieszw.nl/fysiekebelasting.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!