Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Expertisenetwerk VG verslaving Noord-Nederland van start

25 oktober 2023 Redactie Klik Geen reacties

Om de zorg voor verslaafde cliënten met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag te verbeteren, is op 16 oktober het expertisenetwerk VG verslaving Noord-Nederland van start gegaan. Vier zorgaanbieders – De Zijlen, Vanboeijen, Alliade en Trajectum – werken in dit netwerk samen met Verslavingszorg Noord-Nederland.

Het primaire doel van het netwerk is om professionals die werken met de complexe VG-doelgroep met verslavingsproblematiek handvatten en optimale ondersteuning te bieden. Het vergroten van de expertise en kennis bij de betrokken professionals moet leiden tot:

  • minder ontregelingen en crisissen op woongroepen,
  • het voorkomen van onnodige verhuizingen en
  • het voorkomen van onnodige wachtlijsten door gebrek aan passende plekken.

Aandachtsfunctionaris
Bij elke deelnemende organisatie is een aandachtsfunctionaris aangesteld, die zich buigen over casussen die aangemeld worden. Soms zal een vraag eenvoudigweg beantwoord kunnen worden, soms zal een casus besproken moeten worden in het expertisenetwerk. Daar komt een advies uit, dat een team kan volgen.

Het netwerk monitort of de aangedragen oplossing effect heeft gehad. Mocht dat niet het geval zijn, wordt de casus opnieuw besproken en zoekt men naar alternatieven.  |

Kijk voor meer informatie op de website van Trajectum.  

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!